Įvairūs

Valstybės kontrolė mini atkūrimo trisdešimtmetį

Šiandien aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – mini atkūrimo trisdešimtmetį. Lietuvai išsivadavus iš sovietinės priespaudos, 1990 m. balandžio 5 d. buvo atkurta ir Valstybės kontrolė.

Tą dieną Aukščiausiosios Tarybos posėdyje buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai atskaitingų valstybės organų įsteigimo“. Šiuo įstatymu buvo įkurtas Valstybės kontrolės departamentas.

„Institucijos atgimimo trisdešimtmetį pažymime neįprastomis sąlygomis – pasauliui kovojant su koronaviruso pandemija. Dėl susidariusios situacijos esame priversti dirbti namuose, todėl institucijos atkūrimo šventę minime ir visi kartu, sveikindamiesi iš savo kompiuterių ekranų, ir kiekvienas asmeniškai, prisimindami, kas esame ir dėl ko dirbame, kokios svarbios ir gyvos šiandien mūsų vertybės: bendradarbiavimas, profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Po penkis dešimtmečius trukusios sovietų okupacijos, 1990 m. kovo 11 d., atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę prasidėjo naujas visos valstybės, kartu ir Valstybės kontrolės, raidos etapas. Per trisdešimt metų Valstybės kontrolė tapo tarptautinių audito bendruomenių EUROSAI ir INTOSAI nare, jos žmonės dėjo visas pastangas, kad aukščiausioji audito institucija taptų išties nepriklausoma, profesionalia ir novatoriška institucija, kurios valstybinių auditų ir vertinimų rezultatai būtų atviri kiekvienam piliečiui ir turėtų pozityvų poveikį valstybės valdyme.

2002 m. buvo nustatytas naujas Valstybės kontrolės teisinis statusas – aukščiausioji valstybinio audito institucija. Tada kontrolės funkciją pakeitė auditas. Šiuo metu Valstybės kontrolė yra vienintelė institucija Europos Sąjungoje, vykdanti trijų savarankiškų institucijų – aukščiausiosios audito institucijos, ES investicijų audito institucijos ir fiskalinės institucijos – funkcijas. Nuo 2016 m. šalia istorinio ir konstitucinio Valstybės kontrolės vardo imtas vartoti dabartinę institucijos veiklos esmę atspindintis pavadinimas – aukščiausioji audito institucija.

Šiandien, naujojo dešimtmečio išvakarėse, vienas pagrindinių institucijos uždavinių – naujasis institucijos nepriklausomumą, veiklos kokybę, atskaitomybę ir įgaliojimus stiprinantis Valstybės kontrolės įstatymas, kuris taptų dar vieno reikšmingo institucijos raidos etapo pradžia. Šio įstatymo pokyčiams kviečia ir Europos Audito Rūmų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Europos Komisijos ekspertai.

Pranešimą paskelbė: Zita Bislienė, Valstybės kontrolė