Įvairūs

Valstybės kontrolė įvertino oficialiosios statistikos organizavimą: jį dar reikėtų tobulinti

Oficialioji statistika – aktualūs, kokybiški ir patikimi duomenys, kurie yra itin svarbūs formuojant įrodymais grįstą politiką, tačiau dabartinis oficialiosios statistikos organizavimas negarantuoja, kad valdymo sprendimų priėmėjai galėtų visapusiškai ir operatyviai naudotis šiais duomenimis, rodo Valstybės kontrolės atliktas auditas „Oficialiosios statistikos organizavimas“.

Lietuvoje už oficialiosios statistikos duomenų rengimą yra atsakingos 19 institucijų, o Lietuvos statistikos departamentas yra oficialiosios statistikos organizavimą koordinuojanti įstaiga. 2021 m. šios statistikos organizavimui buvo skirta 10,6 mln. Eur ir atlikti 234 statistiniai tyrimai.

Kokybiški statistiniai duomenys yra grindžiami tinkama, duomenų tikslumą ir aktualumą užtikrinančia, metodika. „Beveik trečdalis statistinių tyrimų 2019–2021 m. atlikti neturint ar pagal su Lietuvos statistikos departamentu nesuderintas metodikas. Lietuvos statistikos departamento vaidmuo turėtų būti stiprinamas, nes didesnis jo įsitraukimas į visų statistinių tyrimų atlikimą galėtų padidinti duomenų kokybę“, – teigia audito grupės vadovė Kristina Vaivadienė.

Duomenų kokybę ir aktualumą užtikrintų bei jų naudojimą sprendimams priimti skatintų visos oficialiosios statistikos informacijos skelbimas Oficialiosios statistikos portale. Audito metu nustatyta, kad ketvirtadalio atliekamų statistinių tyrimų informacija nėra skelbiama šiame portale, o tikslinant įvestus duomenis, trečdaliu atvejų, nepateikiamos duomenų tikslinimo priežastys.

Statistiniai tyrimai į oficialiosios statistikos programą įtraukiami, kai jie pavedami Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais. Atlikus auditą nustatyta, kad 2019–2021 m. ketvirtadalis tyrimų buvo nepavesti atlikti minėtais teisės aktais. Esant netinkamam teisiniam pagrindui neužtikrinama, kad ši programa būtų sudaroma taip, kad atitiktų valstybės poreikius, nustatytus teisės aktuose.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas, kurios padės užtikrinti oficialiosios statistikos duomenų ir informacijos apie statistinius tyrimus kokybę, efektyvesnį oficialiosios statistikos rengimą ir mažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams.

Pranešimą paskelbė: Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė, Valstybės kontrolė