Įvairūs

UŽSIENIEČIAI Į KILMĖS VALSTYBES IŠ LIETUVOS IŠSIUNČIAMI SKLANDŽIAI

Ar žinote, kiek užsieniečių kasmet išsiunčiama iš Lietuvos į jų kilmės valstybes? Ar žinojote, kad užsieniečių išsiuntimo procedūras Lietuvoje stebi nepriklausomi stebėtojai? Ar Lietuvos oro uostuose teko pastebėti išsiunčiamus užsieniečius?

Užsienietis yra išsiunčiamas į kilmės valstybę, kai neįvykdo įsipareigojimo išvykti, neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra, jo buvimas Lietuvos Respublikoje gresia valstybės saugumui arba viešajai tvarkai. 2019 metais 73 užsieniečiai buvo išsiųsti iš Lietuvos Respublikos ir tai yra mažiausias išsiunčiamų užsieniečių skaičius per pastaruosius penkerius metus. 2018 metais 137 užsieniečiai buvo išsiųsti į savo kilmės šalis, 2017 metais – 103, 2016 metais – 177, 2015 metais – 444. Daugiausiai iš Lietuvos 2019 metais išsiųsta Vietnamo Socialinės Respublikos piliečių.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus stebėtojai nuo 2010 metų vykdo užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos į kilmės valstybes stebėseną, finansuojamą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšomis, ir teikia rekomendacijas valstybės institucijoms, kaip efektyviau užtikrinti užsieniečių teises ir orumą išsiuntimo metu. Kasmet stebimas apie ketvirtadalio užsieniečių išsiuntimas. Stebėtojų užduotis – stebėti, ar užtikrinamos užsieniečio teisės ir orumas išsiuntimo procedūros metu, t. y., ar užsienietis informuotas apie teises ir jo atžvilgiu taikomas procedūras, ar turėjo galimybę susisiekti su artimaisiais, tam kad praneštų apie savo grįžimą, ar aprūpintas geriamu vandeniu ir maistu kelionės metu, ar apsirengęs tinkamai pagal oro sąlygas ir turi tinkamą bagažą, ar nenaudojamos laisvę ribojančios arba prievartos priemonės, ar oro uoste neatkreipiamas dėmesys į išsiunčiamą užsienietį ir pačią išsiuntimo procedūrą. 

Jeigu neteko Lietuvos oro uostuose pastebėti išsiunčiamo užsieniečio, tai tik dėl to, kad užsieniečiai į kilmės valstybes iš Lietuvos išsiunčiami sklandžiai. Stebėtojams 2020 m. kovo 12 d. apskrito stalo diskusijos metu apibendrinus 2019 m. išsiuntimo stebėsenos rezultatus, nustatyta, kad visi dvidešimt stebėtų užsieniečių buvo jiems suprantama kalba informuoti apie teises ir jų atžvilgiu taikomas procedūras, jiems užtikrinta galimybė susisiekti su artimaisiais kilmės valstybėje paskambinant VSAT Užsieniečių registracijos centro telefonu arba taksofonu, įrengtu sulaikymo korpuse, išsiuntimo trukmei viršijant keturias valandas, jie visi aprūpinti geriamu vandeniu ir maistu. Visi stebėti užsieniečiai išvyko iš Lietuvos apsirengę tinkamai pagal oro sąlygas. Nebuvo fiksuotas nė vienas atvejis, kuomet būtų panaudotos laisvę ribojančios arba prievartos priemonės. Konstatuota, kad lydintys pareigūnai iš esmės laikosi rekomendacijų nedėvėti uniformų bei sudarant lydinčių pareigūnų komandą atsižvelgti į išsiunčiamo užsieniečio lytį. 

Stebėtojai atkreipė dėmesį, kad visų išsiunčiamų užsieniečių sveikatos būklė privalo būti patikrinta prieš skrydį ir fiksuota tai patvirtinančioje pažymoje bei rekomendavo visiems Vilniaus oro uosto užkardos pareigūnams laikytis vienodos praktikos, kai išsiunčiami užsieniečiai į lėktuvą yra įlaipinami tokiu būdu, kad įlaipinimas būtų kuo mažiau pastebimas kitų keleivių. 

Išsiuntimo operacijų stebėtoja Ilona Ivašauskaitė, mob.tel. +37067420951, el.p. i.ivasauskaite@gmail.com

Išsiuntimo stebėsenos ataskaitas galima rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Ieva Narkeliūnaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija