Įvairūs

ŠRATC nepriims į sąvartyną netinkamai apdorotų atliekų

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (ŠRATC) nustačius, kad UAB „NEG Recycling“ į MBA gamyklą pristatomų atliekų tinkamai neapdoroja, nutarta tokių atliekų nepriimti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. ŠRATC nurodė UAB „NEG Recycling“, kad jos sukurtos situacijos netoleruos ir į sąvartyną priims tik tinkamai apdorotas atliekas. ŠRATC taip pat įspėja, kad UAB „NEG Recycling“ toliau nevykdant sutarties reikalavimų gali susidaryti atliekų sankaupų perteklius MBA gamykloje ir dėl to gali sutrikti mišrių komunalinių atliekų priėmimas. Siekiant išvengti galimų neigiamų padarinių visuomenei, ŠRATC apie tai iš anksto informavo Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją. ŠRATC taip pat yra parengęs galimą situacijos suvaldymo planą, kurį, padedant kontroliuojančioms institucijoms, būtų pajėgus realizuoti nesukuriant nepatogumų regiono gyventojams.

„Operatorius nedaro išvadų, nepaiso aplinkosauginių reikalavimų ir tuo daro nepataisomą žalą gamtai, todėl, kaip įmonės vadovas, priėmiau sprendimą nutraukti mokėjimus už „oro maišymą“. Tikiuosi, kad dėl galimų laikinų trikdžių pavyks išvengti ekstremalios situacijos regione, o už aplinkos apsaugą atsakingos institucijos imsis būtinų priemonių bei padės Šiaulių regione užtikrinti teisingą atliekų tvarkymą. Gyventojų mokami pinigai negali būti naudojami verslo pasipelnymo tikslais, nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Taip pat ŠRATC į sąvartyną nebepriima ir nebepriims atliekų, kurios atvežamos atliekų vežėjų, įmonių ar gyventojų nesilaikant teisės aktų ir nėra tinkamai išrūšiuotos. Nesąžiningai veikiantiems teršėjams ŠRATC administruojamoje veikloje vietos nebėra ir nebus“, – teigia ŠRATC vadovas Žilvinas Šilgalis.

UAB „NEG Recycling“ dar 2013 m. sudarytos sutarties pagrindais nuo 2016 m. teikia atliekų rūšiavimo paslaugas ir eksploatuoja MBA gamyklą, kurioje yra priimamos ir turi būti apdorojamos mišrios komunalinės atliekos, surinktos iš Šiaulių regiono savivaldybių. Dėl UAB „NEG Recycling“ galimai nusikalstamų veiksmų teikiant atliekų biodžiovinimo paslaugas, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą. Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios į kompetentingas institucijas kreipėsi ŠRATC, nustatęs, kad paslaugos iš esmės neteikiamos, nors lėšos už tai buvo mokamos. 

Pranešimą paskelbė: Rūta Grotuzienė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras