Įvairūs

Šeštasis Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas vyks Vilniuje 2026 metais

Šeštasis Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas vyks Vilniuje, Lietuvoje, 2026 m. birželio 7–12 dienomis.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia: „susitikime kongrese Vilniuje – mieste, kurį pasirinko Dievas, kad per šv. Faustiną ir pal. M. Sopočką primintų pasauliui apie savo gailestingumą.“

Pasauliniai Gailestingumo kongresai (angl. World Apostolic Congress on Mercy), kuriais siekiama skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą – jo begalinės meilės ir vilties žinią konkrečiam žmogui ir visam pasauliui, pritraukia tūkstančius dalyvių iš įvairių šalių. Susirinkusieji klauso liudijimų, dalyvauja paskaitose, kultūriniuose renginiuose, šv. Mišiose, skiriama laiko maldai ir Švč. Sakramento adoracijai, misijoms.

Kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantis Pasaulinis Gailestingumo kongresas yra Katalikų Bažnyčios iniciatyva, kurią įgyvendina Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba kartu su vietos, kurioje numatomas renginys, vyskupija.

Pasauliniai Gailestingumo kongresai yra vykę Romoje, Italijoje (2008 m.), Krokuvoje, Lenkijoje (2011 m.), Bogotoje, Kolumbijoje (2014 m.), Maniloje, Filipinuose (2017 m.) ir Apijoje, Samoa (2023 m.).

Vilniui tenka ypatinga vieta Dievo Gailestingumo istorijoje. Pamaldumas Dievo Gailestingumui pradėjo formuotis 1933 m. į Vilnių atvykus vienuolei Faustinai Kovalskai.

Tuo metu ses. Faustina patyrė regėjimus – Jėzus jos prašė priminti žmonijai apie Dievo gailestingumą ir nurodė, kaip konkrečiai jo siekti.

Padedant kun. Mykolui Sopočkai, ses. Faustinos nuodėmklausiui, Vilniuje nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas (1934 m.), pradėta kurti nauja vienuolija, rašomas dienoraštis.

Vilniuje buvo padiktuota ir Gailestingumo vainikėlio malda, o nutapytasis Dievo Gailestingumo paveikslas 1935 metų Atvelykio sekmadienį pirmą kartą viešai išstatytas Aušros Vartų koplyčioje. Dievo Gailestingumo šventė pirmą kartą švęsta Vilniuje 1946 metais, leidus tuomečiam arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Atnaujinta informacija apie Pasaulinį Gailestingumo kongresą bus skelbiama www.wacomvilnius.org.

Pranešimą paskelbė: Živilė Peluritienė, VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba