Įvairūs

Seimui pateiktos finansinių auditų išvados: piniginiu principu parengtas atsiskaitymas už biudžetų vykdymą teisingas, o finansinių ataskaitų duomenys – nepatikimi

Valstybės kontrolė Seime pristatė išvadas dėl 2020 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės ir penkių išteklių fondų – Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Garantinio, Ilgalaikio darbo išmokų ir Rezervinio (stabilizavimo) – finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių. Šias išvadas Valstybės kontrolė, vykdydama savo konstitucinę pareigą, rengia kasmet. Kaip skelbiama išvadose, už biudžetų vykdymą atsiskaitoma tinkamai, tačiau duomenys apie finansinę būklę – nepatikimi.

Dėl visų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareikštos besąlyginės nuomonės. Pasak auditorių, piniginiu principu parengtas atsiskaitymas už biudžetų vykdymą reikšmingų trūkumų neturi – tai reiškia, kad už lėšų panaudojimą atsiskaitoma teisingai. Sąlyginė ir neigiama auditoriaus nuomonė teikiama, kai nustatoma reikšmingų duomenų iškraipymų – jie nustatyti visuose finansinių ataskaitų rinkiniuose: dėl nacionalinio ir valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pateiktos neigiamos nuomonės, dėl išteklių fondų – sąlyginės. Kaip skelbia auditoriai, duomenų iškraipymus lėmė ne tik besitęsiančios klaidos, bet ir su pandemijos pasekmių valdymu susijusių netipinių veiklų viešajame sektoriuje apimtys.

„Kokybiški valstybės finansų duomenys ir jų atvėrimas lemia efektyvesnį viešojo sektoriaus darbą, didina valdžios skaidrumą ir skatina piliečių įsitraukimą priimant sprendimus. Deja, devintus metus iš eilės nacionaliniame ir valstybės finansinių ataskaitų rinkiniuose nustatome reikšmingų duomenų iškraipymų, o 2020 m. stebėjome pablogėjusią situaciją: duomenys neparodo mūsų valstybei priklausančio turto, įsipareigojimų ir pajamų teisingos vertės. Dėl šios priežasties ataskaitų duomenys nėra patikimas informacijos šaltinis priimant valdymo sprendimus“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Išvados dėl minėtų finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių pristatomos rudenį, nors Vyriausybė už veiklos rezultatus jau atsiskaitė pavasarį. Įgyvendinant Valstybės kontrolės teiktas rekomendacijas, 2020 m. buvo priimtas naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kurio nuostatos įpareigos finansinius duomenis, susietus su veiklos rezultatais, parengti ir pateikti Seimui žymiai anksčiau – pavasario sesijos metu. Nauja tvarka turėjo įsigalioti nuo 2022 metų, tačiau pasirengimo darbai užtruko, jos įsigaliojimą siūloma nukelti vieneriems metams.

Siekiant mažinti viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje nustatomų iškraipymų mastą, kasmet atlikę auditus teikiame rekomendacijas viešojo sektoriaus subjektams, taip pat, nustatę dažniausiai pasitaikančias klaidų priežastis, rekomenduojame Finansų ministerijai imtis priemonių jų šalinimui.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė