Įvairūs

Seimo viešbutyje bus galima laikinai apgyvendinti karo pabėgėlius iš Ukrainos

2022 m. kovo 16 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo valdyba pritarė pateiktam siūlymui neužimtose Seimo viešbučio gyvenamosiose patalpose suteikti galimybę apgyvendinti nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje bėgančius žmones, taip išreiškiant solidarumą su už laisvę kovojančiais ukrainiečiais.

Seimo nariai, pageidaujantys laikinai užleisti jiems suteiktą butą Seimo viešbutyje karo pabėgėliams, įpareigoti iki kovo 18 d. pateikti tokią informaciją Seimo kanceliarijai.

Seimo kanceliarija, kuri patikėjimo teise valdo valstybės turtą, įpareigota surinkti informaciją apie laisvus butus Seimo viešbutyje. Pasiūlyta šią informaciją perduoti Vyriausybei ir informuoti apie galimybę prireikus teisės aktų nustatyta tvarka leisti panaudoti laisvus butus laikinam karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimui.

Seimo kanceliarijai pavesta parengti teisės aktų pakeitimus, būtinus įgyvendinti šį sprendimą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija