Įvairūs

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės pranešimas: „Lietuva, pažeisdama tarptautinę teisę, ruošiasi tapti pirmąja Europos Sąjungos šalimi, kurioje įstatymais bus legalizuotas narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimas“

2020 m. balandžio 7 d. pranešimas žiniasklaidai 

Seimo Kaimo reikalų komitetas paskutiniame savo posėdyje iš esmės atmetė Pluoštinių kanapių įstatymo projekto pataisas ir sudarė realias galimybes po ,,tarpinių produktų“ priedanga gaminti ir plačiai (maiste, kosmetikoje, pašaruose ir kituose tiesiogiai vartojimui skirtuose produktuose) naudoti gaminius, kurių naudojimas pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją yra draudžiamas ir galimas tik medicinos ir mokslo tikslais – kanapių ekstraktai, tinktūros ir pan. Jei toks įstatymas būtų priimtas, Lietuva taptų pirmąja Europos Sąjungos šalimi, kurioje įstatymais būtų legalizuotas narkotinių ir psichotropinių medžiagų (kanapių ekstraktų, tinktūrų) naudojimas, atvertas kelias narkotinių ir psichotropinių produktų, gaminių gamybai, kuri sukeltų nepamatuojamą riziką ir grėsmę visuomenės sveikatai.

2019 m. Europos Komisija paskelbė, kad pluoštinės kanapės, ekstraktai ir iš jų gauti produktai, kurių sudėtyje yra kanabinoidų – tetrahidrokanabinolio (THC), kanabidiolio (CBD) – priskiriami naujam, t. y. nesaugiam maistui (angl. Novel food). Kanabinoidų poveikis ir keliama rizika žmonių sveikatai nėra ištirta ir įvertinta, todėl tokie produktai ir gaminiai negali būti tiekiami rinkai. Atsižvelgiant į tai, maisto produktuose taip pat negali būti narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Parengtame Kaimo reikalų komiteto Pluoštinių kanapių įstatymo projekte yra numatytas bendras maksimalus leistinas 0,2 proc. THC kiekis visuose pluoštinių kanapių gaminiuose, pavyzdžiui, maisto produktuose, kosmetikoje, pašaruose. Ši riba nėra įrodymais pagrįsta kaip nekelianti rizikos visuomenės sveikatai. Ji šimtais kartų viršytų kai kuriose kitose šalyse nustatytus didžiausius leistinus THC kiekius maisto gaminiuose, o tai  gali sudaryti sąlygas atsirasti nebrangiems didesnės masės maisto gaminiams, kurių sudėtyje esančio THC kiekio gali užtekti svaiginimuisi ir taip sukelti itin didelę grėsmę visuomenės sveikatai ir narkomanijai plisti.

Be to, tokio maksimalaus kiekio nustatymas kosmetikoje pažeidžia 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatas, kuriose yra numatytas tiesioginis draudimas naudoti narkotines ir psichotropines medžiagas kosmetikoje.

Kaimo reikalų komiteto parengtas projektas pažeidžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio nuostatą, kad valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą, reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei bei gina vartotojo interesus. O Kaimo reikalų komiteto atstovai pabrėžia tik pluoštinių kanapių gaminių ekonominę naudą valstybei, neatsižvelgdami į pluoštinių kanapių gaminių keliamą potencialią riziką vartotojams.

Labai viliuosi, kad Seimo nariai įsigilins į projektą ir jį patobulinę taip, kad jis neprieštarautų tarptautiniai ir Lietuvos teisei, priims.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija