Įvairūs

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritaria darbuotojų savišvietos skatinimui

2022 m. gruodžio 1 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė Darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1162, kuriuo siūloma nuo 2023 metų sausio 1 d. įtvirtinti teisę į penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogas savarankiškai tobulėjantiems darbuotojams ir taip užtikrinti galimybę asmenims mokytis visą gyvenimą. Savišvieta kaip ir formalus švietimas, neformalus švietimas bei švietimo pagalba yra lygiavertė Lietuvos švietimo sistemos dalis. Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse mokymosi atostogos gali būti suteikiamos tik už mokymąsi pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas.

Siūlomi pakeitimai būtų svarbus žingsnis „mokymosi visą gyvenimo“ koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje link ir tinkamo savišvietos būdu įgytų kompetencijų išnaudojimo darbo rinkoje. Pastebima, kad mokymasis visą gyvenimą turi didelės įtakos įsidarbinimo galimybių, konkurencingumo darbo rinkoje išlaikymui ir profesinio mobilumo gerinimui, padeda lanksčiai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, demografinius procesus ir mažinti socialinę atskirtį.

Darbuotojams, kurie mokysis savišvietos būdu, už mokymosi atostogas nebus mokama, nebent kolektyvinėse sutartyse ar šalių susitarimu būtų susitariama kitaip.

Projektui dar turi pritarti Seimas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija