Įvairūs

Seimo Pirmininkė siūlo lygių galimybių kontroliere skirti Birutę Sabatauskaitę

2021 m. kovo 17 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadove siūlo skirti Birutę Sabatauskaitę, kuri šiuo metu vadovauja Lietuvos žmogaus teisių centrui.

„Teisininkę Birutę Sabatauskaitę siūlau įvertinusi jos kompetenciją ir sukauptą patirtį žmogaus teisių gynimo srityje. Esu įsitikinusi, kad jos pasiryžimas ir nuoširdus aktyvumas dirbant su įvairiomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse stiprins lygiateisiškumą mūsų visuomenėje. Žinau, kad Birutę palaiko daugelis visuomeninių organizacijų ir žmonių, daug nuveikusių užtikrinant lygias teises visiems mūsų šalies gyventojams“, – teigia Seimo Pirmininkė.

Birutė Sabatauskaitė dirba Lietuvos žmogaus teisių centre nuo 2010 m. Centro direktore ir advokacijos vadove ji tapo 2013 m. Šiose pareigose ji organizavo tyrimus apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, teikė pastabas teisės aktams, rengė ir vadovavo įvairiems projektams lygių galimybių tema, organizavo ir vedė mokymus lyčių lygybės, nediskriminavimo, smurto artimoje aplinkoje įveikimo ir prevencijos klausimais.

Pagal Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymą, Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Lygių galimybių kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas Seimo Pirmininko teikimu. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija