Įvairūs

Seimo narių Orintos Leiputės ir Dovilės Šakalienės pranešimas: „Smurto artimoje aplinkoje įstatymui – 10 metų: kas pasikeitė?“

2021 m. balandžio 27 d. pranešimas žiniasklaidai

2021 m. balandžio 28 d. 11 val. Seimo Spaudos konferencijų salėje įvyks Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (toliau – LMTĮA) ir Seimo narių Orintos Leiputės bei Dovilės Šakalienės spaudos konferencija „Kokius pokyčius inicijavo smurto artimoje aplinkoje įstatymas?“

LMTĮA vienija visus specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, vykdančius Vyriausybės deleguotą funkciją – teikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje visoje Lietuvoje.

Šiemet sukanka dešimt metų nuo tos dienos, kai buvo priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Šis įstatymas – ilgamečio, nuoseklaus moterų nevyriausybinių organizacijų darbo rezultatas. Smurtas artimoje aplinkoje pripažintas žmogaus teisių ir laisvių pažeidimu, užtraukiančiu baudžiamąją atsakomybę smurtavusiajam, o nukentėjusiajam valstybė garantuoja nemokamą apsaugą ir pagalbą.

Daugybė moterų nevyriausybinių organizacijų, tarp jų – Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras, Alytaus miesto moterų krizių centras, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, Marijampolės apskrities moters veiklos centras, Vilniaus moterų namai, Kauno moterų draugija, Moterų veiklos inovacijų centras ir daugelis kitų, – sutelktai veikė, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas būtų inicijuotas ir galiausiai priimtas.

Pagalbos nukentėjusiems asmenims sistemos kūrimo procese aktyviai dalyvavo ir kitos šalies nevyriausybinės organizacijos: Moterų informacijos centras, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Telšių krizių centras, Kauno apskrities moterų krizių centras ir kitos. Priėmus įstatymą, visos šioje srityje veikusios moterų nevyriausybinės organizacijos susivienijo į specializuotos kompleksinės pagalbos centrų asociaciją – Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją.

Šis įstatymas davė pagrindą specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, teikiančių pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, veiklos pradžiai.

Spaudos konferencijos dalyvės prisimins įstatymo priėmimo kelią, pradėtą Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, nuo įstatymo įsigaliojimo įvykusius pokyčius, apžvelgs šių dienų aktualijas.

Smurto artimoje aplinkoje mastas Lietuvoje – didžiulis. Tyrimai rodo, kad kas trečia moteris yra patyrusi smurtą artimoje aplinkoje. 2020 m. specializuotos kompleksinės pagalbos centrai 11 879 nukentėjusiesiems suteikė 63 750 pagalbų (konsultanto, teisininko, psichologo) – vidutiniškai 5 pagalbas kiekvienam nukentėjusiajam. Lietuvos valstybei viena pagalba kainavo vidutiniškai 24 eurus.

Spaudos konferencijoje kalbės Jūratė Šeduikienė, LMTĮA valdybos pirmininkė, Moterų informacijos centro direktorė (Vilnius); Salomėja Jasudienė, LMTĮA valdybos narė, Moterų veiklos inovacijų centro direktorė (Šiauliai); Adolfina Blauzdžiūnienė, Marijampolės apskrities moters veiklos centro direktorė; ir Seimo narės Orinta Leiputė bei Dovilė Šakalienė.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija