Įvairūs

Seimo narių Aido Gedvilo ir Mindaugo Puidoko pranešimas: „Kvietėme žmones taikiam protestui“

2021 m. rugpjūčio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Taikių protestų šalininkai

Seimo nariai Aidas Gedvilas ir Mindaugas Puidokas kvietė žmones taikiam protestui prieš planuojamus ir jau priimtus žmogaus teises pažeidžiančius Vyriausybės sprendimus.

M. Puidokas: „Jaučiu didelę atsakomybę dėl to, kad Lietuvos žmonės pagaliau suprastų ir taptų kuo labiau vieningi. Bet koks žmonių skaldymas į skirtingas grupes – miestiečius ir kaimiečius, vakcinuotus ir nevakcinuotus, etc. – yra labai žalingas mūsų valstybei saugumo prasme. Kviečiau žmones taikiai protestuoti per mitingą, prieš Vyriausybės priimamus ir ketinamus priimti sprendimus, kurie prieštarauja Europos Tarybos sprendimams ir pažeidžia nemažos dalies Lietuvos žmonių teises.

Visada visuose savo pasisakymuose raginau ir raginu protestuoti tik taikiai, bet turint aiškius tikslus! Tik tada galima pasiekti realių rezultatų ir priversti valdžią reaguoti į teisėtus reikalavimus gerbti žmonių teises. Tai aiškinau visiems mano sutiktiems mitinge žmonėms ir vakar!

Istoriniai pavyzdžiai rodo, kad realius rezultatus duoda tik išimtinai taikūs Mahatma Gandžio naudoti protestai, neatsakant jėga net tuo atveju, kai smurtas yra naudojamas prieš protestuotojus. Tiktai tokiais atvejais valdžia atsitraukia ir atšaukia neteisėtus sprendimus.

Iki mitingo oficialios pabaigos buvo apie 10 000 žmonių ir viskas vyko visiškai taikiai!“

A. Gedvilas: „Provokacijos, smurtas, nepagarba ar patyčios man – svetimos. Nesu prieš skiepus, tačiau esu Prieš segregaciją, diskriminaciją bei Už vienodas ne tik pareigas, bet ir teises visiems piliečiams. Turime ieškoti dialogo tik teise ir mokslu grįstais faktais. Tauta nesupranta: kodėl demokratinėje valstybėje priimami sprendimai prasilenkia su žmogaus teisėmis? Kodėl paminama Konstitucija? Kodėl varžoma teisė į darbą, viešąsias ir privačias paslaugas? Kodėl visą gyvenimą mokėjęs PSD (privalomojo sveikatos draudimo mokesčius), negausi ligos išmokos? Kaip savo tėvams, seneliams išimti Galimybių pasus?“

 

Nėra organizatoriai

Seimo nariai atsiriboja nuo bet kokių neteisėtų provokacijų, kurios kilo iš neaišku iš kur jau vakare, po mitingo atsiradusių kaukėtų asmenų. Taip pat griežtai smerkia bet kokį smurtą, nes sprendimus galima pasiekti tik dialogo būdu.

A. Gedvilas: „Mitingo neplanavau ir neorganizavau. Vakar ryte nuoširdžiai džiaugiausi susirinkusių piliečių gausa ir jų taikiu elgesiu. Prieš Seimo posėdį išėjau pasisveikinti su Tauta. Šiandien jau visi pripažįsta, kad mitingas su riaušėmis negali būti tapatinamas. Tačiau iš principo kilo klausimas ir man – kodėl taikiai nusiteikusiems piliečiams susirinkus prie Seimo, valdantieji vengė išeiti ir kalbėti su jais, atsakyti į rūpimus klausimus? Paskutinis mano kontaktas su mitingo dalyviais baigėsi tuo metu, kada jie bandė apjuosti Seimą gyva pozityviai nusiteikusių žmonių grandine.“

Siekiant racionalaus atsako į mitinguotojų reikalavimus, kartu su grupe kitų parlamentarų jau 13 val. Konstitucijos salėje buvo priimtas sprendimas jungtis į „Seimo opozicijos narių Vyriausybės veiksmų kontrolės ir tyrimų grupę“ (toliau – Grupė). Jos pirmininku tapo A. Gedvilas, o M. Puidokas yra vienas iš narių. Parlamentarai įsitikinę, kad veikdami Grupės vardu ir pasitelkę ekspertus, turės daugiau pajėgumų tirti ir kontroliuoti Vyriausybės veiksmus, sprendimus ir viešinti juos Tautai. A. Gedvilas mano, kad toks žingsnis galėtų padėti Grupei tapti tarpininkais tarp Vyriausybės ir Tautos.

Viešojoje erdvėje M. Puidokas buvo kaltinamas tuo, kad yra vienas iš mitingo organizatorių. Tiesa yra ta, kad iš pradžių per „Facebook“ jis kvietė žmones į mitingą prie Seimo rugsėjo 10 dieną, kai Seimas pradės savo naują rudens plenarinę sesiją. Tik vėliau, komandai pamačius, kad žmonės spontaniškai organizuojasi mitingui ir protestui rugpjūčio 10 dieną, pataisė savo tekstą su kvietimu dalyvauti mitinge būtent tada. Kaip ir visų opozicinių frakcijų nariai, pasisakę per mitingą, A. Gedvilas ir M. Puidokas turėjo tokią galimybę, bet renginio organizatorių nebuvo informuoti apie mitingo programą ir kalbėtojus.

Leidimai

Seimo nariai buvo apkaltinti, kad išrašė leidimus žmonėms aplankyti Seimą mitingo dieną. Į M. Puidoką žmonės kreipėsi, norėdami pamatyti, kaip priimami svarbūs neeilinio sušaukto posėdžio sprendimai ir apžiūrėti Seimą. Juos viso buvimo Seime metu (kai vyko rytinis posėdis) lydėjo M. Puidoko patarėja. Lankytojai elgėsi kultūringai, drausmingai, nepažeidė Seimo lankytojams privalomų taisyklių. Žmonėms stebėti posėdžio iš balkono nebuvo leista, nes pagal galiojančią tvarką Seimo posėdžius iš salės pirmojo balkono gali stebėti Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento darbuotojų vedamų ekskursijų dalyviai, oficialiai pakviesti stebėti posėdį asmenys, akredituoti žurnalistai. Kiti asmenys Seimo rūmuose Seimo posėdžius gali stebėti per Seimo rūmuose įrengtus monitorius. M. Puidokas pats bendravo su lankytojais, atsakė į jų klausimus, jiems detaliai aiškino, kad vieninteliai padedantys pasiekti tikslus mitingai ir protestai yra taikūs. Pasibaigus vizitui visi buvo palydėti prie išėjimo ir tvarkingai paliko Seimo pastatą. Seimas iki šiol visada buvo vieša vieta, kurioje taikiai ir kultūringai besielgiantys asmenys gali nekliudomai lankytis, susitikti su Seimo nariais, užduoti rūpimus klausimus, tartis dėl kylančių problemų.

A. Gedvilas leidimus tą dieną išrašė vos dviem asmenims, kurie nebuvo mitingo dalyviai, nesidomėjo vykstančiu Seimo posėdžiu ir taip pat visą laiką buvo lydimi paties Seimo nario ir jo patarėjos. Tarp kitko, A. Gedvilo teigimu, visuomenėje nepagrįstai manipuliuojant pavardėmis, derėtų paprašyti Seimo kanceliarijos pateikti visą lankytojų skaičiaus sąrašą pagal Seimo narius ir kuriomis valandomis jie atėjo/išėjo, nes vakare, net po 21 val., paliekant Seimą, matė apie 10 jaunų, stiprių vyrų, taip pat išeidinėjančių iš Seimo.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija