Įvairūs

Seimo nario Roberto Šarknicko pranešimas: „Smurtas artimoje aplinkoje suaktyvėjo, į jį reaguojama nedelsiant“

2020 m. gegužės 7 d. pranešimas žiniasklaidai

2020 m. gegužės 6 d. posėdžiavusi Savižudybių ir smurto prevencijos komisija su suinteresuotomis institucijomis aptarė pagalbos prieinamumo asmenims, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje karantino metu, klausimus.

Karantinas, izoliacija turi reikšmingų pasekmių smurto artimoje aplinkoje mastams: buvimas visą laiką kartu šeimose kelia įtampą ir neabejotinai turi įtakos pasikeitusiam tiek smurtautojo, tiek smurto aukos elgesiui. Policijos duomenimis, karantino laikotarpiu iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius išaugo apie 20 procentų. Prognozuojama, kad besitęsiantis karantinas, ekonomikos nuosmukis, nedarbo lygio augimas ir ateityje neigiamai paveiks smurto artimoje aplinkoje lygį.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla informavo, kad atsižvelgiant į šias tendencijas, bendradarbiaujant Vidaus reikalų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Bendrajam pagalbos centrui, parengtas Smurto artimoje aplinkoje prevencijos karantino dėl COVID-19 laikotarpiu priemonių planas, taip pat policijos įstaigų veiksmų, siekiant užtikrinti kaimiškų vietovių gyventojų saugumą, planas.

R. Požėlos teigimu, karantino laikotarpiu policijos įstaigų veiksmai, reaguojant į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, suaktyvėjo, į juos reaguojama nedelsiant. Siekiant kuo geriau apsaugoti smurto aukų teises ir teisėtus interesus, aktyviai bendradarbiaujama su specializuotais pagalbos centrais, teikiančiais pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims, Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija, vienijančia specializuotą pagalbą teikiančius centrus.

Akcentuotas specializuotos pagalbos centrų vaidmuo, teikiant kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Jiems teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, taip pat psichologo konsultacijos.

Anot Specializuotos pagalbos centrų valdybos pirmininkės Jurgitos Cinskienės, siekiant gerinti smurto prevenciją ir nukentėjusiųjų apsaugą, būtina plėsti pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims priemones.

Noriu paprašyti šeimų, vaikų, moterų, jautrių žmonių, netylėkite, apsaugokite save, savo sveikatą ir saugumą, neleiskite būti pažeminti ir skriaudžiami. Kreipkitės į visas viešai paskelbtas, nurodytas telefonų linijas. Jei yra galimybė, yra šalia žmogus, kuriam sunku karantino laikotarpyje išbūti, išklausykite, nepalikite likimo valiai. Tiesa, galima naudotis švelninančiomis karantino sąlygomis, išeikite su paskelbtais Vyriausybės nurodymais į gamtą ar kitas vietas.

Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats. (Sesuo Monika, Jeruzalės šv. Luiso ligoninės vadovė)

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija