Įvairūs

Seimo nario Roberto Šarknicko pranešimas: „Seime socialdemokratų nebeliko, liko 13 pavardžių“

2021 m. balandžio 2 d. pranešimas žiniasklaidai

Dvi pagrindinės partijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija ir Lietuvos socialdemokratų partija, kurios nuo sąjūdžio laikų dominavo Lietuvos politikos padangėje ir kelis dešimtmečius formavo Lietuvos politiką ir ekonomiką, pakeitė savo kursą. Per tą laikotarpį Latvija ir Estija mums davė į kaulus ne tik ekonomikoje, bet ir požiūriu į žmogų, atsakomybę. Žinoma, ir ten visko būta, bet apskritai jie gebėjo geriau dirbti savo krašto žmonėms nei mano dvi paminėtos ilgametės partijos, tiesa, viena jau baigianti save sunaikinti – tai Socialdemokratų partija. Pradžia ir geri siekiai, kalbant apie socialinį teisingumą, buvo stipresni nei konservatoriai. Tuomet socdemai buvo jautresni žmonėms. Jie gynė paprastus darbininkus, vidutinę klasę, skurstančius žmones.

Tačiau laikas dėliojo savo dėlionę, tiksliau sakant, jie patys turėjo jausti laiko ritmą, nes viskas kito, keitėsi. Turbūt buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas ir premjeras šviesaus atminimo Algirdas Mykolas Brazauskas nebūtų tada pats patikėjęs, kad taip subyrėjusi ir sumažėjusi iki minimalaus skaičiaus socialdemokratų partija vienminčiais bus su liberaliaisiais konservatoriais. Tai atsispindėjo, kai skilo patys socialdemokratai, kur pusė susidėjo su savo ideologiniais priešais konservatoriais, o kita dalis liko tęsti socialdemokratų ideologijos – būti socialiai jautriems žmonėms.

Deja, Seimo rinkimai susiklostė jų nenaudai: per visą trisdešimties metų istoriją socialdemokratai „krito“ iki trylikos mandatų. Pasekmė – turbūt ne tik jau buvusio jų lyderio klausimas, o, apskritai, jie pamiršo savo ideologiją, kai kalbama apie socialine linija, rūpinimusi žmonėmis. Tai rodo ir balsavimai Seime. Manau, kad šiuo klausimu liberalūs konservatoriai juos išdūrinėja nuolat, o jie lenkiasi ponui už tai, kad gavo vicepirmininko vietą Seime, kuri yra mažareikšmė kitiems eiliniams socdemams. Oi, daug jie pribalsavo ir balsuoja išvien su valdančiaisiais, nors sėdi kairėje pusėje. Nebeliko socdemų ideologijos, nes gauti postai, tiksliau, postas, o gal ir kiti ne vieši susitarimai yra svarbiau, už kuriuos, ko gero, reikia atidirbti. Neoficialiai kai kurie jaunuoliai konservatoriai Seime linksminasi iš gęstančių socdemų, taip puikiai išnaudodami jų naivumą, sumenkindami ideologijos stuburą, kuris jau baigia numirti.

Nesuprantu, negi jie nepasimokė iš paskutinių Seimo rinkimų ir nesuprato, kad jei ir toliau balsuos kartu su liberaliaisiais konservatoriais, kaip ir praeitoje kadencijoje, tad 2024 m. rinkimuose jiems bus lemta tik pavardžių dėka patekti į Seimą, kurių skaičius bus akivaizdžiai dar labiau mažesnis nei dabartinis. Socdemų rinkėjas po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vykdytos socialiai jautrios politikos paprastiems žmonėms ir darbininkams nusprendė užtikrintai būti valstiečių pusėje, ir tai parodė 2020 metų Seimo rinkimų rezultatai. Jie patikėjo ir realiai pajuto, kad LVŽS nepolitikuoja, o praktiškai kuria socialinę gerovę žmonėms: padidini vaiko pinigai, senjorams – pensijos, medikams, mokytojams, socialiniams ir statutiniams darbuotojams – atlyginimai ir kt.

Jei jie vykdys tą pačią politiką, kokią dabar, tai nepadės joks naujas partijos lyderis. Turbūt jau laikas nustoti pataikauti už postus valdantiesiems ir pats laikas atsigręžti ideologiškai, grįžti prie socialinių klausimų, programos, ideologijos, vienytis ir bandyti imtis lyderystės Seime kartu su opozicijos partneriais, kurie vykdo realią socialinę politiką Lietuvoje.

Paskutiniai posėdžiai Seime dar kartą patvirtino, kad dėl gautų postų, tokių kaip vicepirmininko ir lygių galimybių kontrolierės (prieš kandidatę nieko asmeniško neturiu), socdemai turėjo „atidirbti“ balsuojant dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo, jau buvusio, prof. dr. Ado Jakubausko. Na, nešvariai, vyrai ir moterys, sužaidėte, labai nešvariai, ir tai buvo akivaizdu. Niekas net nespėlioja, kodėl jūsų partija taip pasielgė. Pribūrėte nebūtus dalykus dėl neva vadovo daromų klaidų, negebėjimo vadovauti, nors nė vieno teisinio prasižengimo neįrodėte, suvalgėte niekuo kaltą žmogų negyvai, kuomet profesorius su šeima du mėnesius buvo persekiojimas politikų, atėmėte darbą. Dar duosiu jums pasidžiaugti, kad profesorius tik nuo rugsėjo galės dirbti visu etatu akademijos bendruomenėje, dabar užteks tik duonai, nes turi tik 0,25 etato.

Lietuvos Respublikos Seimo komisijos grupė, vadovaujama R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, nekreipdama dėmesio į Laisvės premijos laureatų (ji yra tos premijos skyrimo pirmininkė), rezistentų, nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (toliau – NOKT), vienijančių per 10 000 narių raginimų, pateikė nepagrįstą jokiais konkrečiais faktais medžiagą LRS valdybai, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius A. Jakubauskas būtų atleistas iš užimamų pareigų. Komisija net nepristatė, o Seimo valdyba nesvarstė raginimų medžiagos, kurią pasirašė kardinolas S. Tamkevičius, N. Sadūnaitė, partizanai J. Kadžionis-Bėda, Br. Juospaitis-Direktorius, J. Jakavonis-Tigras, J. Mocius, politiniai kaliniai A. Endriukaitis, A. Petrusevičius, A. Terleckas, P. Plumpa, A. Susnys, laisvės kovų dalyviai vyskupas J. Kauneckas, kun. R. Grigas ir kt. LRS valdyba, 2021-03-26 pritarė, ir savo nutarimu pateikė tą klausimą svarstyti balsavimui Seime. Išklausius Seimo valdybos posėdžio metu pateiktus kaltinimus iš Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen, R. Morkūnaitės-Mikulėnienės ir kitų komisijos narių neišgirdome konkrečių, o tik abstrakčius kaltinimus, kad nesusitvarko su savo darbuotojais, atrodė tie kaltinimai kaip užsakomieji“, – rašo pozicija.org.

Tarp tų 10 tūkstančių dauguma yra ir TS-LKD nariai, ir tie patys socdemai, bet Seime partiečiai neatsižvelgia į jų nuomonę, ragina balsuoti už direktoriaus atleidimą. Tenka apgailestauti, kad sukonservatyvėjusi socialdemokratų partija liko pajuokos objektu, pardavusi savo ideologiją dėl postų. Tai – rinkėjų apgaudinėjimas. Nebeturite teisės į rinkimus eiti po socialdemokratų vėliava, jei tapote konservatorių dukterinė politikų grupelė. Šiek tiek gaila kelių jūsų partijos Seimo narių, kurie yra darbštūs, sąžiningai dirba, bet kas iš to, nes įvėlėte ir juos į šį nešvarų žaidimą. Negana to, jūsų partijos vicepirmininkas skelia kalbą be lapo ir pasako apie profesorių Adą Jakubauską baisius žodžius, o tai nebūdinga jo kultūrai ir charakteriui, ir dar uždeda vyšnią ant torto – mūsų socialdemokratų partija dėl centro direktoriaus balsuos laisvai. Ponai, Seime po paskelbtų rezultatų dėl Ado Jakubausko atleidimo  visiems buvo aišku, kad jūsų balsai buvo lemiami.

Socdemų partijos nebeliko, liko tik jų pavardės. Gal paprasčiau būtų jums uždaryti partijos veiklą ir prašytis stoti pas valdančiuosius, pasirinkimo yra – tai net trys liberaliosios partijos, kurios turi tik vieną ideologiją – viską liberalizuoti su gąsdinimais: baudos, interneto policija, alkoholio atlaisvinimas, narkotinių medžiagų dekriminalizavimas; ribojimai laisvai reikšti nuomonę; verslų supriešinimas; susipriešinimas su Prezidentūra, Prezidento galios mažinimas; tiesioginių merų rinkimų panaikinimas ir kitos staigmenos.

  Manau, tai lengvas pasirinkimas jums. Tada būtų visiems paprasčiau dirbti, nereikėtų nieko apgaudinėti, o ir jūsų tada niekas nekaltins, kad dažniausiai vienodai balsuojate su jais: Laisvės ir Liberalų sąjūdžio bei TS-LKD partijomis. 

Būkime tiesoje su nauju prisikėlimu, gražių šv. Velykų! 

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija