Įvairūs

Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas: parlamentaras šiandien atsisakė pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidento parengtą memorandumą

2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento parengto memorandumo „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“, kurį 2020 m. rugsėjo 3 dieną Valdovų rūmuose pasirašyti buvo kviečiamos Respublikos Seime atstovaujamos politinės partijos ir Lietuvos savivaldybės.

 

Seimo narys, Centro partijos-Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis šiandien iškilmingos ceremonijos metu atsisakė pasirašyti Prezidento Gitano Nausėdos parengtą memorandumą, kurį pasirašė kiti Seime savo atstovus turinčių partijų vadovai.

„Nors Prezidento siūlomas memorandumas ir pavadintas skambiai – „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“, tačiau nesutinkame jo pasirašyti, kadangi jame nėra nė žodžiu užsimenama apie Lietuvoje panaikintą ir iki šiol visų valdžių blokuojamą 2-ojo lygio savivaldą, kurios iš tiesų labiausiai ir siekia bendruomenių atstovai“, – savo atsisakymo pasirašyti memorandumą motyvus dėstė N. Puteikis.

„Nuo 1993 m. bendru kairės ir dešinės pakraipos Seimo narių balsais panaikinta dviejų pakopų savivalda – jos žemutinė grandis. Renkamų seniūnijų/valsčių tarybų, seniūnų/viršaičių nebuvimas Lietuvoje – unikalus Europoje atvejis, nes jis visose kitose valstybėse yra.

Valdančios politinės jėgos jau beveik 30 metų blaškosi tarp centralizuoto valdymo ir platesnės savivaldos, taip vengiant nuoseklių sprendimų ir darnios plėtros Lietuvos regionuose. Tuo tarpu visuomenė nėra patenkinta dabartine vietos savivaldos sistema ir norėtų ją stiprinančių reformų. Apklausos rodo, kad dauguma gyventojų mano, jog savivaldybių priimti sprendimai turi menką poveikį jų gyvenimui, o ir jie patys negali turėti jokios įtakos nutolusioms nuo piliečių savivaldybių institucijų sprendimams. Dabar jau ne susirūpinimą, o rimtas vietos valdžios pasitikėjimo problemas kelia ir didėjantys korupcijos ir nepotizmo mastai savivaldybėse. Vietos politikai pageidauja didesnių galių valdant valstybės lėšas ir mažesnės vyriausybės kontrolės, tačiau kita vertus šviesmečiais didina distanciją nuo piliečių poveikio jų vietos sprendimams“, – sakė Centro partijos-Tautininkų pirmininkas N. Puteikis.

„Lietuvą valdančioms sisteminėms partijoms visada trūko ir iki šiol trūksta politinės valios atkurti iki sovietinės okupacijos itin sėkmingai veikusias vietos savivaldos struktūras, t. y. valsčių (seniūnijų), apskričių ir miestų savivaldybes. Mūsų valstybėje, vienintelėje iš sovietinio lagerio išsivadavusioje Baltijos ir Vidurio Europos valstybėje, išliko mažai pakitusi sovietinės okupacijos laikotarpiu suformuota ir griežtai centralizuota administracinė teritorinė struktūra, kuri tenkina valdžios lovio partijas ir jų atstovus, nepakeičiamai įsitvirtinusius eilėje Lietuvos savivaldybių. Kaip visuomenės atsakas į neužbaigtą teritorinę administracinę reformą ir tikros savivaldos seniūnijose stygių,  Lietuvoje masiškai ėmė kurtis vietos bendruomenės, imdamosi spręsti problemas, turint vis didėjančią tuštumą 2 lygio savivaldoje“, – tvirtina Sakalas Gorodeckis, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Centro partijos-Tautininkų atstovas.

„Prezidentūros atstovams pateikiau dvi esmines pastabas, kad memorandume yra visiškai ignoruojamas 2-ojo lygio savivaldos klausimas ir stiprėja grėsmė demokratijai, nes vietos savivaldybės, vietos merai vis labiau uzurpuoja miestų ir miestelių valdymą daugelyje Lietuvos savivaldybių ir kadangi Prezidentūra neatsižvelgė į mano pateiktus Centro partijos-Tautininkų siūlymus šiame memorandume bent užsiminti apie 2-ojo lygio savivaldos atkūrimą, grąžinant teisę bendruomenėms pačioms spręsti savo gyvenamosios vietos reikalus – atsisakiau pasirašyti dokumentą. Inicijuosiu Seime įstatymą, kuriuo Lietuvoje būtų atkurta antrojo lygio savivalda“, – sakė N. Puteikis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija