Įvairūs

Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas: „LRT televizija pažeidžia rinkimų debatų lygiateisiškumo principą“

2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Vakar Seimo narys, Centro partijos-Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) prašydamas įpareigoti LRT televiziją laikytis lygiateisiškumo principo organizuojant rinkimų debatus. Šiuo metu partijų atstovams išsiųstuose kvietimuose LRT televizija informuoja, kad LRT yra numačiusi organizuoti debatus remdamasi komercinės bendrovės „Norstat“ tyrimu, tuo pažeisdama rinkimų dalyvių lygiateisiškumo principą. LRT partijų atstovus debatams suskirstė pagal trečiosios šalies, komercinės bendrovės „Norstat“ atliktus tyrimus, kurių apimtis ir rezultatas kelia pagrįstų abejonių dėl jų reprezentatyvumo. Tuo tarpu LRT radijas debatus organizuoja laikydamasis lygiateisiškumo principo – partijų atstovai yra suskirstyti pagal VRK organizuotų sąrašų numerių traukimo rezultatus. VRK šiandien, šiuo metu vykstančiame posėdyje, svarstys šį N. Puteikio skundą dėl LRT televizijos organizuojamų rinkimų debatų ir priims sprendimą.

  1. Puteikio raštas VRK komisijai:

 

„Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai

2020-09-02

 

Dėl diskusijų laidų LRT televizijoje

 

Vakar, rugsėjo 1 d. Centro partija-Tautininkai gavo kvietimą iš Nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) dalyvauti rinkimų agitacijos diskusijų laidose televizijoje (Kvietimą pridedame).

Šiame Kvietime parašyta:

„Siekdami užtikrinti lygiai vienodas sąlygas visiems kandidatų sąrašams, užtikrinsime jiems vienodą pasirodymų laidose skaičių, o dalyvavimo grafiką – kurių kandidatų sąrašų atstovai susitiks konkrečioje laidoje – sudėliojome atlikę reprezentatyvias balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių apklausą [paryškinta mūsų]. Laidos dalyviai kviečiami atsižvelgus į LRT užsakymų bendrovės NORSTAT atliktą reprezentatyvią, balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių apklausą. Tokį papildomų laidų organizavimo principą LRT pasirinko atsižvelgusi ir į Vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijas.“

Remiantis šiuo LRT vadovybės pasirinktu principu politinės partijos, dalyvaujančios rinkimuose buvo sugrupuotos pagal esą „reprezentatyvios apklausos“ rezultatus. Mažesnį reitingą turinčios diskutuos tarpusavyje, didesnį reitingą irgi tarpusavyje. LRT nuomone, taip užtikrinamas diskusijų dalyvių lygiateisiškumas.

Kaip žinia, LRT yra finansuojama iš valstybės biudžeto, taigi ir visos diskusijų laidos televizijoje yra taip pat finansuojamos iš valstybės biudžeto asignavimų.

VRK 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. Sp-146 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ KANDIDATŲ DISKUSIJŲ PER RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ patvirtinto Aprašo 7d. yra nustatyta:

„7. Diskusijų programų trukmė ir laikas nustatomi ir programos rengiamos taip, kad nebūtų pažeistas kandidatų ir jų sąrašų lygiateisiškumo principas.“

Šio Aprašo 13d. yra nustatyta:

„13. Diskusijose dalyvaujančių kandidatų ar kandidatų sąrašų atstovų grupės sudaromos tarpusavio susitarimu, o jeigu jo nėra, – burtais.“

Nors LRT atstovė šiame Kvietime rašo, kad tokį sprendimą dėl partijų, dalyvaujančių rinkimuose, grupavimo priėmė, esą „laikydamasi politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principo“, mūsų nuomone, LRT pasirinktas grupavimo metodas nėra lygiateisiškas ir yra labai ginčytinas. Mes tokiam principui nepritariame.

Remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios komisijos įstatymo 3str. 2d. 8 punktu prašome skubiai išnagrinėti šį ginčą. LRT apklausa nėra reprezentatyvi, o ir pats principas grupuoti diskusijų dalyvius pagal reitingus nėra teisingas. Politinės kampanijos dalyviai yra lygiateisiai nepriklausomai nuo jų reitingų.

Siūlome laikytis to paties principo, kokį pasirinko LRT radijo rinkimų agitacijos diskusijų laidose, t.y. pagal VRK nustatyta tvarka ištrauktus burtus.  Prašome šį klausimą įtraukti į rytojaus VRK posėdį, nes netrukus prasidės rinkimų agitacijos diskusijų laidų filmavimas.

Naglis Puteikis

Centro partijos-Tautininkų primininkas“

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija