Įvairūs

Seimo nario Dainiaus Kepenio pranešimas: „Konstitucijos pažeidimai ir jų užkardymo būdai“

2022 m. sausio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Sausio 19 d., trečiadienį, 15 val. Seime vyks Seimo nario Dainiaus Kepenio spaudos konferencija „Konstitucijos pažeidimai ir jų užkardymo būdai“.

Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos pirmojo skirsnio 2 ir 3 straipsniai (pacituojama) lietuvių tautos valstybingumą įtvirtino per tautos apsisprendimo teisę ir jos suverenių galių nuostatas. Konstitucijos 148 str. antroji dalis nustatė, kad Konstitucijos pirmojo skirsnio normos gali būti keičiamos tik referendumu.

Nežiūrint to, Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. liepos 13 d. konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ brutaliai sulaužė šalies Konstituciją, sutrypdamas Tautos apsisprendimo teisę ir atsisakydamas jos suverenių galių. Tai reiškia, jog Lietuva konstituciškai atsisakė savo pagrindinio valstybingumo principo – Tautos suverenių galių šalies teritorijoje. Tai patvirtina minėto konstitucinio akto 2 straipsnio norma, kuria teigiama, jog „Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“.

Tokia brutaliai atlikta Seimo invazija į Tautos valstybingumo pagrindus verčia daryti išvadą, kad bet kuri konstitucinė nuostata gali būti keičiamos tik Tautos valia, išreikšta referendumo būdu.

Kita vertus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė be jokių skrupulų pažeidinėja prigimtines žmogaus teises (teisę į laisvę ir teisę į saugumą), o Konstitucijoje prigimtiniams valstybės subjektams – jos piliečiams – procedūriškai nenumatyta jokių galimybių ginti konstitucines vertybes, jeigu žmogaus teisių pažeidimai vykdomi ne individualiai, o nukreipti prieš pilietinę daugumą. Todėl būtina Konstitucijoje įtvirtinti piliečių teisę ginti viešąjį interesą.

Atkreiptinas dėmesys, kad yra pagrindas pradėti diskusiją dėl to, kad Konstitucija gali būti keičiama tik ta tvarka, kuria ji priimta, t. y. referendumu, ir pateikti įrodymus, kad esama Konstitucija neturi pilietinio savigynos mechanizmo ir dėl to ją gali šiurkščiai pažeidinėti valstybinės institucijos, kai papirktos žiniasklaidos pagalba į Seimą patenka valstybiško mąstymo neturintys asmenys, kaip šiuo metu yra mūsų šalyje.

Apie kitas tariamai galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ydas pakalbėsime kitose konferencijose.

Spaudos konferencijoje dalyvaus Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondo direktoriui Juozas Aleksandravičius, advokatas Jonas Ivoška, naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija