Įvairūs

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pranešimas: „ Dovilė Šakalienė: seksualinę prievartą patyrę vaikai negauna kokybiškos teisinės pagalbos, patiria stresą per apklausas“

2023 m. vasario 7 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Lietuvoje per metus registruojama iki 300 nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui prieš vaiką. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkės pavaduotoja Seimo narė Dovilė Šakalienė pažymi, kad šiuo metu nuo seksualinio išnaudojimo ir prievartos nukentėjusių vaikų teisinis atstovavimo prieinamumas ir kokybė nėra pakankami, ir siūlo keisti tvarką.

„Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su seksualinio išnaudojimo ir prievartos aukomis, vertinimu, gauti kvalifikuoto teisininko pagalbą tokiose bylose itin sunku, nes pakankamas kompetencijas ir specializaciją vaikų seksualinio išnaudojimo bylose turinčių gynėjų yra mažai, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sąraše esantys advokatai neturi reikalingos specializacijos, be to, Vyriausybės nustatytas įkainis už tokias paslaugas – 5 kartus mažesnis už rinkos vidurkį. Toks įkainis neatitinka šioms byloms būtino įsigilinimo ir žinių lygio. O samdyti advokatą privačiai net ir vidutiniškų pajamų šeimai gali būti nepakeliamas iššūkis“, – pažymi Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė D. Šakalienė.

Anot parlamentarės, jeigu šeima pagal formalius kriterijus „yra pajėgi“ savarankiškai pasisamdyti advokatą ir valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba tokiam vaikui nepriklauso, tėvai ar artimieji tokiu atveju dažnai susiduria su neišsprendžiamais finansiniais sunkumais. Be to, neadekvatūs antrinės teisinės pagalbos įkainiai nesukuria gynėjams nei motyvacijos specializuotis, nei konkurencijos, dėl to kenčia atstovavimo kokybė.

„Vieša paslaptis, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybė šlubuoja, daug klientų turintys puikios reputacijos advokatai nemato prasmės už penkiskart mažesnį įkainį imtis sudėtingų bylų. O būtent tokios ir yra vaikų seksualinio išnaudojimo bylos – reikalaujančios įsigilinimo, jautrumo ir kompetencijos. Tuo tarpu advokatų rinkos įkainiai yra per aukšti absoliučiai daugumai šeimų, kurioms nepriklauso valstybės garantuojama teisinė pagalba, o net jei priklauso – jie neturi teisės pasirinkti advokato. Institucijos pripažįsta, kad ne visais atvejais nukentėjęs vaikas gauna gynėją, o jei gauna, neretai nėra kokybiškai ginamas. Todėl bent dalinis įkainio padidinimas ir teisė šeimai pasirinkti kokybiškesnį gynėją yra mažiausia, ką valstybė gali padaryti“, – pakeitimų poreikį paaiškina socialdemokratė.

Parlamentarė su kolegomis socialdemokratais siūlo keisti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą padidinant valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos įkainį vaikų seksualinio išnaudojimo bylose bei sudarant galimybę pasirinkti advokatą ir dalinai kompensuoti pagalbos kainą pagal šį įkainį.

Siūlo griežtinti seksualinę prievartą patyrusių vaikų apklausos tvarką

Socialdemokratė D. Šakalienė siūlo keisti Baudžiamojo proceso kodeksą, kad seksualinę prievartą patyrę vaikai nebūtų traumuojami nusikaltimų tyrimo metu, taip pat siekiant sumažinti rizikas, kad vaikas dėl spaudimo pakeis parodymus prievartautojo naudai.

„Po patirto smurto ir kitų traumuojančių išgyvenimų (dažnai susijusių su artimiausiais asmenimis) vaikai neturėtų būti apklausiami daugiau negu vieną kartą. Baudžiamajame procese turi būti siekiama nedidinti nukentėjusio vaiko patiriamo streso“, – pabrėžia D. Šakalienė.

Pasak parlamentarės, šiuo metu nevengiama vaikus apklausti pakartotinai.

„Ikiteisminio tyrimo metu neretai vaikus norima apklausti vėl ir vėl. Net ir tais atvejais, kuomet vaikas įvardija, kas, kokiu būdu ir kaip prieš jį smurtavo, apklausos kartojamos. Pakartotinė apklausa papildomai traumuoja vaiką ir didina parodymų iškraipymo riziką, nes vaikas jaučia aplinkinių spaudimą, išgyvena kaltės jausmą, o jam gyjant po traumos prisiminimai blėsta“, – pažymi D. Šakalienė.

Drauge su frakcijos kolegomis socialdemokratais parlamentarė įregistravo Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio pakeitimo projektą.

„Siūlome įtvirtinti, kad pakartotinė apklausa leidžiama tik išimtiniais atvejais, kai būtina užduoti naujus klausimus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių arba kai apklausa negalėjo būti tęsiama (pavyzdžiui, smurtą patyręs vaikas ėmė verkti apklausos metu arba dėl patirtų traumų negalėjo ilgai bendrauti ir atsakyti į klausimus). Be to, siūlome įteisinti pertraukas, numatant, kad apklausa po pertraukos tęsiama nuo paskutinio užduoto klausimo ir klausimai apie vaiko jau paaiškintas aplinkybes nekartojami“, – paaiškina D. Šakalienė.

Šiuo metu Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio 2 dalis numato, kad nepilnametis liudytojas ar nepilnametis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu apklausiami „paprastai ne daugiau kaip vieną kartą“ – neaišku, kiek ir kokiais atvejais leidžiamos pakartotinės apklausos.

D. Šakalienės siūlymu, pertrauka apklausos metu galėtų būti skelbiama remiantis psichologo rekomendacija dėl vaiko emocinės, psichologinės ar fizinės būklės. Po pertraukos vaikas neturėtų būti apklausiamas dėl tų pačių aplinkybių, dėl kurių jis jau yra pateikęs atsakymus.

„Privalome užtikrinti, kad seksualinę prievartą patyręs vaikas apklausos metu neišgyventų įtampos, kad būtų išvengta pakartotinio traumavimo ir psichologinio poveikio, kuris gali turėti įtakos vaiko parodymams“, – apibendrina socialdemokratė D. Šakalienė.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija