Įvairūs

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: Pasaulio lietuvių centras – įspūdingas JAV lietuvių bendruomenės pasiekimas

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus susitiko su Pasaulio lietuvių centro Lemonte (JAV) direktoriumi Artūru Žiliu. Susitikime diskutuota apie jau daugiau nei tris dešimtmečius veikiančio Pasaulio lietuvių centro tikslus, misiją ir veiklos planus.

Pagrindinis šio centro tikslas – teikti pagalbą naujai atvykusiems lietuviams integruotis į amerikietišką kultūrą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas. Šiuo metu po savo stogu centras jungia 38 lietuviškas organizacijas. Šiame centre yra lietuviška bažnyčia, lituanistinė mokykla, kurioje mokosi apie 700 vaikų, dailės muziejus, galerijos, veikia dainų ir šokių ansambliai, chorai, sporto klubai, o centro kieme, greta paminklo Lietuvos partizanams, gegužės mėnesį buvo atidengtas paminklas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Centro misija – suburti lietuvių kilmės asmenis į lietuvių bendruomenę, todėl kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių žmonės neskuba namo, mielai renkasi didžiojoje centro salėje, kur prie kavos, arbatos ir lietuviškų skanėstų bendrauja lietuvių kalba.

„Pasaulio lietuvių centras – tai ta vieta, kur tikrai gali sutikti lietuvį, bendrauti gimtąją kalba, gilintis į Lietuvos istoriją“, – sako centro direktorius Artūras Žilys, savo energija ir centro veiklos idėjomis užkrečiantis visus bendruomenės narius.

Susitikime taip pat buvo aptartos galimybės Pasaulio lietuvių centre kaupti informaciją apie šiuo metu vykstančius darbo rinkos pokyčius Lietuvoje, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį, viešinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomas programas, padedančias emigravusiems lietuviams sugrįžti gyventi į tėvynę.

„Džiaugiuosi, kad turėjau progą praėjusį mėnesį pirmą kartą apsilankyti Čikagoje, ten sukurtame lietuvybės centre“, – sako komisijos pirmininkas ir diplomatas A. Vinkus, pabrėždamas, kad „mūsų nedidelei tautai yra labai svarbu būti kartu, palaikyti vienam kitą ir būti vieningiems“.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, tel. (8 5) 239 6720

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Jolita Šedauskienė, tel. (8 5) 239 6860, el. p. jolita.sedauskiene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas