Įvairūs

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje nariai dalyvauja Jungtinių Tautų klausymuose kovos su korupcija tema

2021 m. vasario 17 d. pranešimas žiniasklaidai

Vasario 17–18 d. Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Laima Mogenienė, pirmininko pavaduotojas Kęstutis Glaveckas ir narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė dalyvauja Jungtinių Tautų rengiamuose nuotoliniuose parlamentiniuose klausymuose tema „Kova su korupcija, siekiant atkurti pasitikėjimą vyriausybe ir pagerinti plėtros perspektyvas“.

Įsipareigojimas žymiai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą – vienas Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų, pabrėžiant, kad korupcija pakerta žmonių pasitikėjimą teisine valstybe ir valdžios institucijomis. Kartu tai silpnų demokratijų simptomas ir priežastis. Korupcija viešajame ir privačiame sektoriuose įtvirtina nelygybę, atima iš valstybės biudžetų išteklius sveikatos apsaugai, švietimui ir kitoms viešosioms gėrybėms bei iškreipia vystymosi rezultatus, kurie turėtų būti naudingi visiems žmonėms.

Parlamentiniai klausymai prisidės prie Generalinės asamblėjos specialiosios sesijos prieš korupciją (UNGASS 2021), vyksiančios 2021 m. birželio 2–4 d. Niujorke, politinės deklaracijos. Specialioji sesija yra įgaliota peržiūrėti iššūkius ir priemones, kaip užkirsti kelią korupcijai ir kovoti su ja bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą pagal 2005 m. Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją (UNCAC).

Pirmą kartą nuo tokio formato įkūrimo kasmetiniai Jungtinių Tautų parlamentiniai klausymai dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos vyksta nuotoliniu būdu, bet įprastai, kaip ir ankstesniais metais, tęsiasi dvi dienas.

Tarpparlamentinė Sąjunga – globali nacionalinių parlamentų organizacija, įkurta daugiau nei prieš 130 metų kaip pirmoji daugiašalė politinė organizacija pasaulyje. Šiandien Tarpparlamentinė Sąjunga apjungia 179 valstybes nares ir 13 asocijuotų narių.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija