Įvairūs

Seimo Audito komitetas: siūlymai tikslinti auditų rezultatus yra netoleruotini

2023 m. lapkričio 16 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimo Audito komitetas lapkričio 15 d. posėdyje tęsė 2023 m. spalio 24 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VAE-6 „Elektros energetikos sektoriaus valdymas“ svarstymą. Posėdžio metu komitetas sutarė dėl audituotiems subjektams papildomai teiktinų rekomendacijų.

Komiteto posėdyje taip pat buvo įvertintas ir Seimo Ekonomikos komiteto protokoliniu nutarimu pateiktas siūlymas Valstybės kontrolei patikslinti minėtą valstybinio audito ataskaitą.

„Manau, kad Ekonomikos komiteto sprendimas siūlyti Valstybės kontrolei tikslinti valstybinio audito ataskaitą buvo priimtas neatsižvelgiant į Valstybės kontrolei ir valstybiniam auditui keliamus reikalavimus ir prasilenkia su teisės aktų, reglamentuojančių valstybės kontrolės veiklą ir jos nepriklausomumą, nuostatomis“, – akcentavo Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis. Komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį į tai, kad bet kokie siūlymai tikslinti audito, atlikto vadovaujantis tarptautiniais aukščiausių audito institucijų standartais ir surinktais įrodymais, yra netoleruotini ir gali būti traktuojami kaip kėsinimaisi į Valstybės kontrolės – aukščiausios audito institucijos – nepriklausomumą norint viena ar kita kryptimi pakreipti nepriklausomo valstybinio audito rezultatus.

Išklausius Valstybės kontrolės informaciją, komiteto nariai preziumavo, kad Ekonomikos komiteto siūlymas keisti baigto valstybinio audito rezultatus nedera su Valstybės kontrolės, vykdančios aukščiausiosios audito institucijos funkcijas, teisiniu reguliavimu, ir bendru sutarimu nutarė atkreipti Ekonomikos komiteto dėmesį į Valstybės kontrolės įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, numatančią, kad institucijos ir kiti asmenys privalo nesiekti daryti ir nedaryti įtakos Valstybės kontrolei, kai ji atlieka savo pareigas.

Su komiteto protokoliniu nutarimu galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija