Įvairūs

Seimo Ateities komiteto pranešimas: „Piliečiai turi pajusti valstybės tarnybos pertvarkos naudą“

2022 m. lapkričio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Valstybės tarnybos pertvarkos poreikis nekelia abejonių, tačiau jos naudą turi kuo greičiau pajusti paprasti piliečiai, teigia Seimo Ateities komiteto nariai, apsvarstę viešojo valdymo reformos koncepciją. „Pertvarka užtruks ilgiau negu vienos Vyriausybė kadencija, tačiau kai kuriuos jos punktus galima ir reikia įgyvendinti greitai: tai administracinės naštos gyventojams ir verslui mažinimas, „teisėkūros malūnų“ stabdymas, viešųjų paslaugų kokybės gerinimas ir jų skaitmeninimas“, – sakė Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata, apibendrindamas lapkričio 18 d. įvykusį komiteto posėdį.

Svarbiausi Vyriausybės siekiai viešojo valdymo srityje yra valdymo efektyvinimas, atvirumo, skaidrumo ir pasitikėjimo tarp valstybės ir piliečių didinimas, savivaldos galių išplėtimas, geresnis viešojo valdymo paslaugų paskirstymas tarp vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių, viešojo valdymo inovatyvumas. Visa tai turėtų vesti prie aukštos viešųjų paslaugų kokybės, kurios laukia mūsų valstybės piliečiai, sakė Ministrės Pirmininkės patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis.

Vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė akcentavo, kad valstybės tarnybos pertvarka yra tik pradinė reformos dalis, ja siekiama sustiprinti esamo viešojo valdymo Achilo kulną – valdymo, lyderystės gebėjimus. Šalia valstybės tarnybos vadovų įgalinimo, tarnautojų orientacijos į rezultatus ir jų karjeros patrauklumo gerinimo labai svarbu sutvarkyti viešojo valdymo institucijų sąrangą, viešųjų paslaugų kainodarą, sukurti veiksmingą veiklos rezultatų stebėsenos sistemą ir dabartinį Valstybės tarnybos departamentą pertvarkyti į Viešojo valdymo agentūrą, kuri galėtų atnaujinti valstybės tarnautojų kompetencijų modelį, teikti metodinę paramą ir personalo valdymo paslaugas visai viešojo valdymo sistemai. Tik sutvarkius šias prielaidas bus galima imtis vidutinio laikotarpio uždavinių – stiprinti viešojo valdymo vertybinius pagrindus, koordinavimą, numatomojo valdymo gebėjimus, toliau vykdyti viešųjų paslaugų skaitmeninimą ir robotizaciją.

Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas konstatavo, kad Vyriausybės paskelbtas valstybės tarnybos pertvarkos paketas atliepia Valstybės kontrolės identifikuotas dabartinio viešojo valdymo silpnybes. Kad pertvarka pasiektų tikslą, ypač svarbu valstybės įstaigų vadovams suteikti didesnius biudžeto ir personalo valdymo įgaliojimus ir iš pat pradžių investuoti į profesionalios Valstybės valdymo agentūros sukūrimą.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Tomas Davulis abejojo, ar naujajai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai išsakomi priekaištai dėl prieštaravimo Konstitucijai yra pagrįsti. Pasak jo, pirmaujančių Europos valstybių tarnybos evoliucionuoja didesnio lankstumo ir konkurencingumo linkme, o tarnautojų darbo užmokesčio susiejimą su stažu galima traktuoti kaip netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus.

Ateities komiteto nariai Rasa Budbergytė, Kasparas Adomaitis, Angelė Jakavonytė, Kristijonas Bartoševičius išreiškė abejonių, ar tokia ambicinga pertvarka atneš rezultatų per dvejus likusius Vyriausybės kadencijos metus, ar bus užtikrintas jos tęstinumas, ar bus suvaldytos su didesniais vadovų įgaliojimais susijusios nepotizmo, piktnaudžiavimo rizikos. Kartu konstatuota, kad būtent išsamios diskusijos padeda pasiekti politinį sutarimą dėl ilgalaikių reformos tikslų ir poreikių.

Komiteto posėdyje taip pat pasisakė Ministro Pirmininko patarėjas valstybės tarnybos klausimais Vitas Vasiliauskas, Vilniaus universiteto Tarpatutinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Vitalis Nakrošis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius Andrius Stasiukynas, valstybės tarnybos reformų ekspertas Edvardas Žukauskas.

Ateities komitetas tęs viešojo valdymo reformos svarstymus, nagrinėdamas 2022 m. lapkričio 17 d. Seimui pateiktą naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją.

 

Posėdžio vaizdo įrašą galima rasti Seimo „YouTube“ kanale Atviras Seimas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija