Įvairūs

Seimo Ateities komiteto pranešimas: „Estijos parlamentas teikia ypatingą dėmesį šalies raidos scenarijams priimant sprendimus“

2022 m. spalio 11 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Įžvalgų centras, veikiantis prie Estijos parlamento, yra vienas pagrindinių šalies raidos scenarijų projektuotojų. Į šio centro parengtus scenarijus turi atsižvelgti ir įstatymo leidėjas, priimdamas sprendimus. Ateities komitetas mato didelę Estijos pažangą numatomojo valdymo srityje ir efektyviai išvystytą ateities įžvalgų ekosistemą.

Estijos Ekonomikos komitetas yra tarsi „tiltas“ tarp parlamento ir Įžvalgų centro, pabrėžė Estijos parlamento Ekonomikos komiteto narys Raivas Tamas (Raivo Tamm). Komitetas taip pat gali teikti temas įžvalgų planui ir išklauso Įžvalgų centro parengtų darbų ataskaitas. Ateities įžvalgų scenarijai pristatomi ne tik parlamente visoms politinėms frakcijoms, komitetams, bet ir visuomenei. Į ateities scenarijų rengimą įtraukiami įvairūs ekspertai, akademinio pasaulio, verslo atstovai, taip pat atsižvelgiama į Estijos parlamento rekomendacijas.

 „Estijos Įžvalgų įstatymas numato, kad reikia ruošti įstatymus, remiantis ateities scenarijais. Tai yra svarbu, kad būtų galima atsižvelgti į atsirandančias galimybes ir rizikas bei būtų galima pasiekti geriausią rezultatą“, – kalbėjo Įžvalgų centro vadovė Tea Danilov. Įžvalgų centro veiklą Estijos parlamente kontroliuoja Ekonomikos komitetas, kuris taip pat deleguoja du atstovus į Įžvalgų tarybą, kuri tvirtina šalies įžvalgų planą ir teikia pasiūlymus dėl įžvalgų rengimo sričių. Paskutinieji Įžvalgų centro darbai atlikti šiais metais buvo Rusijos ir Ukrainos karo ilgalaikio poveikio Estijai scenarijus bei Aukštojo mokslo vizija ir scenarijus.

Estijos ateities įžvalgų teisinis pagrindas padėtas Įžvalgų įstatyme (angl. Foreseight Act), kuris buvo priimtas 2016 m. Iki 2016 m. Estijos raidos stebėseną vykdė Plėtros fondas, o nuo 2016 m. Įžvalgų įstatyme įtvirtinti Įžvalgų centro (angl. Foreseight Centre) įgaliojimai ateities įžvalgų rengimo srityje.

Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata pažymi, kad Ateities komiteto viena iš pagrindinių veiklos sričių – rengti ir aptarti visuomenės ir valstybės ateities raidos modeliavimą. Šiuo metu vienas iš esminių komiteto darbų kartu su Vyriausybe – valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas. Numatomojo valdymo principo įdiegimas valstybės politikos formavimo procesuose, Lietuvos ateities ekosistemos sukūrimas užima svarbią vietą komiteto darbotvarkėje. Komitetas taip pat nagrinėja inovacijų ir technologinės raidos pažangos, emigracijos, reemigracijos, demografijos, švietimo ir mokslo politikos, viešojo valdymo ateities temas.

Estijos parlamento Ekonomikos komiteto pirmininkas Kristenas Michalas (Kristen Michal) pristatydamas jo vadovaujamo komiteto veiklą pabrėžė, kad šių dienų darbotvarkėje pagrindinis klausimas yra energetikos krizė ir jos galimi sprendimai. Estijos matoma ateities kryptis – tvarios energijos sprendimai, kurie galėtų pasiūlyti žemiausias energijos kainas. K. Michalas akcentavo, kad iki 2026 m. Estija siekia atsijungti nuo Rusijos energijos tinklo.

Seimo Ateities komitetas š. m. spalio 10 d. nuotoliniu būdu susitiko su Estijos parlamento – Rygikogo – Ekonomikos komitetu ir Estijos parlamento Įžvalgų centro atstovais. Susitikimo metu aptarti aktualiausių šių dienų darbotvarkių klausimai Lietuvos ir Estijos parlamentuose, pristatyta komitetų veikla, pasidalinta įžvalgų ir ateities scenarijų rengimo praktika parlamentuose.

 

Diskusijos vaizdo įrašą galima rasti Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija