Įvairūs

Savivaldybių teikiamų paslaugų skaitmenizavimas – neįveikiamas iššūkis ar galimybė tobulėti?

„Savivaldybės savo piliečiams teikia įvairias viešąsias paslaugas, taigi, paslaugų, o taip pat ir administravimo, skaitmenizavimas padeda vietos valdžios institucijoms tapti efektyvesnėmis bei atsparesnėmis. Tokiu būdu daugiau piliečių gali gauti prieigą prie paslaugų teikimo“, – teigia valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas jau šeštąjį kartą vykstančiame EUROSAI (Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos) Savivaldybių audito darbo grupės seminare ir kasmetiniame susitikime.

Spalio 19–20 dienomis Vilniuje vykstančio seminaro pagrindinė tema – paslaugų teikimo ir administravimo skaitmenizavimas savivaldybėse.

Anot M. Macijausko, būtent pandemija tapo tikru iššūkiu ir įvairių viešųjų paslaugų – tarp jų ir savivaldybių darbo – skaitmenizavimo katalizatoriumi. Valstybės kontrolieriaus teigimu, šiandien daugiau nei akivaizdu, kad paslaugų ir administravimo skaitmenizavimas suteikia naudą visuomenei, nes didina efektyvumą ir spartina procesus tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Seminare dalyvauja per šimtą dalyvių ir ekspertų iš daugiau nei 27 valstybių. Jo metu Europos savivaldybių ir regionų tarybos atstovas Paolo Ciambellini dalijosi praktika, kaip Europos Sąjunga padeda Europos regionams ir miestams pereiti prie skaitmenizuotų technologijų naudojimo, ir apžvelgė viešųjų paslaugų skaitmenizavimo padėtį Europos Sąjungos valstybėse.

Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijos atstovė Eva-Stina Slotte supažindino su šalies požiūriu į tai, ko reikia, kad viešasis sektorius sparčiau pereitų prie skaitmenizavimo. Vilniaus miesto savivaldybę atstovaujanti Eglė Radvilė papasakojo apie pastangas ir tikslus žengti koja kojon su pokyčiais ir užtikrinti savivaldybės teikiamų paslaugų prieinamumą, kol piliečiai patys nepajuto jų trūkumo.

Be ekspertų pranešimų, antrojoje seminaro dalyje vyko diskusija, kvietusi pasvarstyti apie galimus iššūkius ir augimo galimybes skaitmenizuojant savivaldybių teikiamas paslaugas, taip pat savo atliktų auditų paslaugų skaitmenizavimo rezultatais dalijosi Izraelio, Albanijos, Ispanijos ir Šiaurės Makedonijos aukščiausiųjų audito institucijų auditoriai ir kiti atstovai.

Ketvirtadienį įvyksiančio susitikimo metu, be šio, visai Europai aktualaus skaitmenizavimo klausimo, bus aptariamos ir EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės vykdomos priemonės ir jų rezultatai, strateginis veiklos planas bei naujos galimos iniciatyvos.

EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė įsteigta 2016 m. Lietuvos AAI iniciatyva. Šalis nuo įkūrimo pirmininkauja darbo grupės veiklai. Darbo grupėje pilnomis teisėmis dalyvauja 27 Europos AAI, dar dviem institucijoms suteiktas stebėtojų statusas.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė
Savivaldybių teikiamų paslaugų skaitmenizavimas – neįveikiamas iššūkis ar galimybė tobulėti?