Įvairūs

Restauruoti Žemaičių apygardos partizanų Vytenio rinktinės dokumentai

Po pusmetį trukusių darbų baigti restauruoti Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės GU rajono dokumentai, po žeme išbuvę daugiau kaip 70 metų.

Dokumentus 2021 m. gegužės mėn. rado VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnybos“ paieškos grupės narys Giedrius Nedzinskas, vykdęs Vokietijos karių kapaviečių paiešką. Dokumentai rasti miškingoje drėgnoje vietovėje prie pelkės. Jie sudėti į 1937 m. Vokietijos kariuomenės dujokaukės metalinį dėklą, kuris galėjo būti įmintas į drėgną žemę, nes aptiktas tik apie 15–20 cm gylyje, o vienas dėklo galas kyšojo iš žemės paviršiaus.

Vytenio rinktinė buvo įsteigta 1945 m. vasario pabaigoje ar kovo pradžioje kaip Lietuvos laisvės armijos Šiaulių apygardos Stumbro rinktinė. Nuo 1945 m. [gegužės] mėn. ji vadinta Margio rinktine, nuo 1945 m. spalio pradžios ‒ Vytenio rinktine. Rinktinės daliniai veikė Šiaulių apskrities Kuršėnų, Raudėnų, Papilės, Tryškių, Užvenčio, Šaukėnų ir Kurtuvėnų valsčiuose. 1949–1950 m. žiemą Vytenio rinktinę sudarė vienintelė [Dubysos] tėvūnija, veikusi Užvenčio apylinkėse. 1951 m. patyrus didelių nuostolių, spalio mėn. Vytenio rinktinė pertvarkyta į Žemaičių apygardos Dubysos tėvūniją.

Dujokaukės dėkle buvo 1948–1949 m. dokumentai: Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės pareigūnų raportai ir laiškai, laisvės kovotojų sąrašai, Žemaičių apygardos vado įsakymai gyventojams, keli Žemaičių apygardos laikraščio „Laisvės balsas“ egzemplioriai, dokumentų lydraščiai ir kiti dokumentai. Dėkle buvo laikomas einamasis rinktinės archyvas, nes didžiąją dalį dėklo turinio sudarė ne dokumentai, o neprirašyti popieriaus lapai ir nenaudotos kalkės. Tikėtina, kad dokumentus dėkle kaupė 1949 m. sausio‒rugpjūčio mėn. GU rajonui vadovavęs Kajetonas Matijošaitis-Vaidila (1917–1950).

Lietuvos kultūros tarybai 2022 m. skyrus dalinį finansavimą, Vytenio rinktinės dokumentus restauravo Lietuvos centrinio valstybės archyvo restauratoriai. Dokumentai bus saugomi Lietuvos ypatingajame archyve, kur jie buvo sutvarkyti, aprašyti ir suskaitmeninti. Visi restauruoti dokumentai skelbiami interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (https://epartizanai.archyvai.lt/). Šioje svetainėje visuomenei pristatomi suskaitmeninti Lietuvos ypatingajame archyve bei kitų institucijų bei asmenų kolekcijose saugomi Lietuvos partizanų dokumentai.

Radus Lietuvos partizanų dokumentų nieku gyvu nereikėtų stengtis juos išdžiovinti ar bandyti atskirti sulipusius lapus. Apie radinį prašytume pranešti Lietuvos ypatingajam archyvui, o iki atvykstant archyvo atstovams jį reikėtų sudėti į plastikinį maišą ir laikyti vėsioje, nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje arba tiesiog… šaldytuve.

Kai kuriuos restauruotus dokumentus galima patyrinėti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje arba archyvo paskyroje Facebook socialiniame tinkle.

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Restauruoti Žemaičių apygardos partizanų Vytenio rinktinės dokumentai