Įvairūs

Patvirtintas naujas Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašas ir nauja šių paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarka

Nuo liepos 7 d. įsigaliojo kultūros ministro įsakymas, kuriuo patvirtintas Valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų sąrašas. Šiuo įsakymu patvirtinta ir šių paslaugų įkainių apskaičiavimų tvarka. Valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų įkainius nuo šiol nustatys Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja dr. Daiva Lukšaitė, laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas, atskleidžia, kad kultūros ministras iki šiol tvirtindavo bibliotekų ir muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašus. Siekiant vieningos sistemos, nuo šiol kultūros ministras tvirtina ir valstybės archyvų teikiamų paslaugų sąrašą.

Valstybės archyvai ir toliau teiks itin populiarias dokumentų paieškos, kopijavimo paslaugas. Taip pat bus teikiamos ir dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities mokymų vedimo, konsultavimo paslaugos juridinį asmenį dominančią tema.  Įstaigoms, kurių dokumentų valdymo priežiūrą vykdo valstybės archyvai, minėti mokymai, konsultacijos ir toliau bus teikiami neatlygintinai.

Nuo šių metų valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninis turinys vis didesne apimtimi prieinamas modernizuotose Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje EAIS ir informacinėje sistemoje e-kinas. Valstybės archyvų dokumentų skaitytojai turi galimybę susipažinti su saugomų dokumentų turiniu, o prireikus – jį nusifotografuoti.

2021 metais valstybės archyvai suteikė 98 700 administracinių paslaugų. Išnagrinėtų prašymų išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus skaičius viršija 30 200, o valstybės archyvų skaityklose apsilankė 13 770 skaitytojų.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba