Įvairūs

Pareigas pradėjo eiti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovė – dr. Inga Zakšauskienė

Nuo balandžio 17 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigas pradėjo eiti dr. Inga Zakšauskienė.

Inga Zakšauskienė 2015 m. Vilniaus universitete apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Vakarų radijo transliacijos į sovietų Lietuvą“. Mokslinė dr. I. Zakšauskienės veikla apima Šaltojo karo, medijų istorijos, informacijos poveikio uždarose visuomenėse, informacinių karų temas. Nuo 2011 m. ji dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 2017–2018 m. stažavosi Stanfordo universitete, JAV, 2012-2016 m. dalyvavo Hooverio archyvo, JAV, totalitarinių režimų tyrimų grupės veikloje, 2013–2021 m. dirbo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pirmosios vertinimo tarybos eksperte. Yra įvairių istorinių tyrimų ir jų sklaidos projektų iniciatorė bei vykdytoja, knygų autorė.

Dr. I. Zakšauskienė naująsias pareigas pradeda eiti turėdama tikslą didinti archyvų vaidmenį aktualizuojant Lietuvos visuomenei svarbių įvykių atmintį. „Atlikdama tyrimus įvairiuose Lietuvos ir užsienio archyvuose, archyvus pažinau kaip vartotojas, tad žinau, kaip šaltinis virsta produktu. Šios patirtys ir suformavo manąją archyvų viziją, kaip turėtų veikti modernus, aktyvus, visuomenės ir valstybės poreikius atliepiantis archyvas. Sieksiu, kad archyvas iš dokumentų saugojimo vietos taptų laisvės idėjų sklaidos ir laisvos visuomenės ugdymo erdve. Įgyvendinant šią viziją visų pirma sieksiu konceptualaus perėjimo nuo pasyvaus dokumentų saugojimo prie aktyvaus jų naudojimo, potogaus šaltinių sisteminimo, viešinimo ir sklaidos, dalyvavimo moksliniuose tyrimuose, istorinės atminties kūrimo bei komunikavimo, įtraukiant kuo platesnes visuomenės grupes, akcentuojant pirminio šaltinio svarbą informacijos pertekliaus amžiuje. Išsikelto tikslo sėkme vadinčiau pasiektą viso kokybiškai suskaitmeninto ir aprašyto turinio prieinamumą vartotojams, pridėtinę vertę teikiančių paslaugų sukūrimą, dalyvavimą istorinės atminties formavime įtraukiant įvairias visuomenės grupes, integraciją su europinėmis skaitmeninėmis kultūros paveldo saugojimo platformomis bei užmegztus tvarius ryšius su Lietuvos bei tarptautinėmis mokslinius tyrimus atliekančiomis institucijomis bei universitetais“, – teigia dr. I. Zakšauskienė.

Lietuvos vyriausiąjį archyvarą penkerių metų kadencijai skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pareigas pradėjo eiti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovė – dr. Inga Zakšauskienė