Įvairūs

Netrukus įsigalios atnaujintos radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos taisyklės

Branduolinis saugumas – vienas svarbiausių saugumo politikos aspektų visame pasaulyje. Branduolinio saugumo grėsmė, tokia kaip branduolinių ginklų platinimas į jų neturinčias šalis bei branduolinis terorizmas, ilgainiui nė kiek nemažėja, bet priešingai – tobulėjant technologijoms, kyla vis daugiau naujų iššūkių, kuriuos būtina spręsti. Radioaktyviųjų šaltinių fizinė sauga yra sudedamoji branduolinio saugumo dalis, nustatanti pagrindinius fizinės saugos reikalavimus, taikomus siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto radioaktyviųjų šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui.

Radiacinės saugos centras, siekdamas stiprinti radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, daug dėmesio skiria teisinio reglamentavimo tobulinimui, todėl, atsižvelgdamas į naujas Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) parengtas rekomendacija „Fizinė sauga vežant radioaktyviąsias medžiagas“ ir „Naudojamų ir saugomų radioaktyviųjų medžiagų ir susijusios įrangos fizinė sauga“, peržiūrėjo ir atnaujino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-687, kuriuos patvirtintos Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančios Taisyklės nustato I–IV pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos reikalavimus. Taisyklėse įvestos naujos sąvokos, nustatyti fizinės saugos užtikrinimo principai, apibrėžti fizinės saugos sistemos fizinės saugos lygiai, atnaujinti fizinės saugos sistemos projektavimo, diegimo ir valdymo bei fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo reikalavimai, taikomi radioaktyviųjų šaltinių naudojimo, saugojimo ir vežimo metu.

Išsamiau su Taisyklėmis galima susipažinti čia

Pranešimą paskelbė: Sigutė Gaulienė, Radiacinės saugos centras