Įvairūs

Neįgaliųjų teisių komisija: „Būtina parengti asmenų su negalia registrą“

2024 m. kovo 28 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija kovo 27 d. išklausė informaciją apie asmenų su negalia informavimą ir pasiruošimą ekstremalioms situacijoms ir krašto gynybai.

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vadovas Darius Domarkas pristatė, kokie pasikeitimai pastaraisiais metais įvyko civilinės saugos srityje. Šalyje veikia Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms interneto svetainė LT72.LT. Joje galima rasti visą aktualią informaciją apie galimus pavojus ir kaip reikėtų jiems pasiruošti. Svetainės turinys yra pritaikytas asmenims su negalia, taip pat jame pateikta informacija lengvai suprantama kalba. Organizuojamos civilinės saugos pratybos, kuriose dalyvauja ir asmenys su negalia.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento atstovė pristatė pokyčius šalies mobilizacijos planuose ir mokymuose. Į juos taip pat įtraukiami asmenys su negalia, tačiau labai trūksta informacijos, kokios pagalbos asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prireiktų, jei kiltų ekstremali situacija.

Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė pažymėjo, kad civilinės saugos ir šalies mobilizacijos srityse yra nemažai gerų pokyčių. Stengiamasi į mokymus įtraukti ir asmenis su negalia, tačiau šiuo metu vis dar nėra labai reikalingo asmenų su negalia registro, kuriame būtų įvardinti kiekvieno asmens individualūs poreikiai. Remiantis tokio registro duomenimis būtų galima daug efektyviau pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms.

Kita opi problema, kad nėra informacijos (arba ją labai sudėtinga surasti) apie priedangų ir kolektyvinės apsaugos statinių prieinamumą asmenims su negalia. Tokia informacija yra būtina, kad visi žmonės galėtų saugiai pasiekti priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija