Įvairūs

Lietuvos ryto publikacijose apie STT pažeistos Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso normos

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos komisiją (VIEK) dėl informacijos rengėjų ir skleidėjų UAB „Lrytas“ ir UAB „Lietuvos rytas“ publikacijų, kurių turinys galimai neatitiko visuomenės informavimo profesinės etikos normų. VIEK priėmė tris sprendimus dėl su STT susijusių publikacijų, kuriais pripažino Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimus.

„Siekiant didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, skatinant savanorišką bei atsakingą visuomenės įsitraukimą į korupcijos mažinimą, būtinas visuomenės pasitikėjimas STT, pareigūnais ir jų vykdoma veikla. Siekdami šviesti visuomenę, skatindami atskleisti jiems žinomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, stengiamės pateikti visuomenei tik objektyvią, tikslią informaciją apie STT veiklą, labai svarbu, kad ir žiniasklaida veiktų tais pačiais principais. STT vykdoma veikla neatsiejama nuo įstatymo viršenybės, teisėtumo principų laikymosi, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, o visuomenės ir atskirų asmenų pasitikėjimas STT, kaip institucija, yra labai svarbus, kuriant skaidrią Lietuvą“, – sako STT Komunikacijos skyriaus vadovė Renata Keblienė.

VIEK priėmė tris sprendimus dėl su STT susijusių publikacijų, paskelbtų dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei portale www.lrytas.lt, kuriais pripažino Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (Etikos kodeksas) pažeidimus:

  • 2020 m. birželio 13 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ Mildos Kuizinaitės paskelbta publikacija „Seklių vado pamokos: iš pradžių juodink, po to kaip Dievas duos“. 2021 m. lapkričio 23 d. sprendimu VIEK pripažino, jog publikacijoje neigiamai kritikuota STT, tačiau STT atstovui nesudaryta galimybė dėl to pasisakyti, neužtikrinta nuomonių įvairovė ir nešališkumas, o tokiu būdu pažeisti Etikos kodekso 5 ir 20 straipsniai;
  • 2020 m. gegužės 23 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ Arvydo Lekavičiaus paskelbta publikacija „STT šantažą savo kailiu patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras“. 2021 m. gruodžio 8 d. VIEK sprendė, jog publikacijoje paskleista netiksli ir neteisinga informacija, neigiamai kritikuota STT, nesudarant galimybės STT paneigti ar patikslinti informaciją, o tokiu būdu pažeisti Etikos kodekso 3 ir 20 straipsniai;
  • 2020 m. lapkričio 20 d. portale lrytas.lt Arvydo Lekavičiaus paskelbta publikacija „Sąmyšis STT. Gali būti užkirstas kelias pamėgtam agentų metodui: teismas kirto jų savivalei“. 2022 m. vasario 8 d. VIEK nusprendė, jog publikacijoje pateikta informacija iškreipiama, klaidinamas informacijos vartotojas, o tokiu būdu pažeistas Etikos kodekso 8 straipsnis.

VIEK sprendimai privalo būti paskelbti tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse, kuriose VIEK nustatė pažeidimus. UAB „Lrytas“ valdomame portale www.lrytas.lt buvo paskelbtas minėtas 2022 m. vasario 8 d. VIEK sprendimas dėl Etikos kodekso 8 straipsnio pažeidimo (https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/22/news/pranesimas-22461418). STT neturi informacijos apie VIEK sprendimų dėl visuomenės informavimo etiką pažeidusių publikacijų išspausdinimo dienraštyje „Lietuvos rytas“.

Taip pat anksčiau STT buvo skelbusi ir apie dienraščio „Lietuvos rytas“ bei portalo www.lrytas.lt su STT susijusiose publikacijose nustatytus Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, kurie konstatuoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) sprendimais, jų buvo dešimt. 

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba