Įvairūs

Lietuvos Respublikos Prezidento ir pirmosios ponios sveikinimas šalies žmonėms šv. Kalėdų proga

Mielieji,

tylų ir šventą Kūčių vakarą susiburiame savo šeimose, tarp savo artimųjų, dalindamiesi laukimo ir išsipildymo džiaugsmu. Kartu su savo brangiausiais pasitinkame užtekančią šviesą – metų virsme grįžtančią Saulę ir epochų virsme užgimusį Kūdikį, nešantį ramybę visiems geros valios žmonėms.

Kūčių vakaro ramybėje ir tyloje širdimi jaučiame artumą su mūsų tėvais ir seneliais, taip pat ir su mūsų protėviais. Jų perduotas gražias tradicijas paliekame savo vaikams, kad ir jie, su meile jas puoselėdami, semtųsi stiprybės iš tautos praeities.

Jausdami tvirtą tarpusavio bendrystę tapsime dar stipresni – net ir siaučiant karams ar kitokioms negandoms. Drąsiai pasitikdami dabartį, kursime ateities Lietuvą, apie kurią svajojame.

Šviesos ir taikos Jūsų širdims ir Jūsų namams, brangūs tėvynainiai!

Tegul Kūčių vakarienės ramybė ir vienybė pasklinda iš namų į namus! Tepasiekia visus, kuriems reikia pagalbos ir šilumos. Telydi mus visus – didelius ir mažus, žengiančius per metų slenkstį.

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija