Įvairūs

Lietuvos Raudonasis Kryžius pašalino neteisėtai veikusius organizacijos narius

Šiandien Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) valdyba priėmė nutarimą pašalinti XV-ajame organizacijos suvažiavime neteisėtai veikusius organizacijos narius, kurie grubiai pažeidė organizacijos įstatus.

Gegužės 22 dieną vykusiame suvažiavime šie nariai viršijo jiems suteiktus įgaliojimus, pradėjo kelti klausimus, nenumatytus darbotvarkėje, ir dėl jų balsuoti. Į valdybos narių bei valdybos pirmininko ir LRK teisininko raginimus susilaikyti nuo naujų klausimų kėlimo ir balsavimo dalis delegatų nereagavo, veikė tyčia ir atkakliai bandė priimti neteisėtus sprendimus, susijusius su organizacijoje įgyvendinamo pokyčių projekto stabdymu.

Pasak Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovės Gintarės Guzevičiūtės, nenoras dirbti drauge ir susitarti įvairiuose regionuose veikusiems nariams kilo tada, kai prasidėjo organizacijos pertvarka. 2015 metais tarptautinė Raudonojo Kryžiaus federacija, kurios dalimi yra ir Lietuvos Raudonasis Kryžius, atliko tyrimą Lietuvoje po kurio pateikė rekomendacijas, kaip gerinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklą.

Federacija pažymėjo, kad kai kurie skyriai veikia kaip vienos šeimos organizacijos, skyrių projektai vykdomi ne pagal pažeidžiamumo kriterijus, o pagal pinigus skiriančių institucijų norus ir reikalavimus. Taip pat pažymėta, kad organizacija finansiškai nėra tvari, o jos kultūra nėra nukreipta į tai, kaip pritraukti ir išlaikyti savanorius, trūksta vieningų programų.

Reaguodama į šią kritiką, 2017 metais organizacijos valdyba priėmė sprendimą keisti veiklos modelį. Naujas veiklos modelis apima šiuos pagrindinius elementus – vieningų humanitarinių programų vykdymą nacionaliniu mastu, savanorystės tinklo stiprinimą ir finansinio organizacijos tvarumo užtikrinimą.

Dvejus metus Raudonojo Kryžiaus vykdomas pokyčių projektas šiuo metu pasiekė intensyvų įgyvendinimo etapą. Atsirado vieninga programa „Šilti apsilankymai“, kurios metu savanoriai lanko vienišus senelius, buvo išplėstas savanorystės tinklas, organizacija pradėjo telkti nuolatinius rėmėjus, kad nebūtų priklausoma tik nuo projektų užsakovų.

Kai kuriems regionuose veikusiems skyriams šie pakeitimai buvo nepriimtini. „Kai kurie regionai nori veikti pasenusiais metodais, o mūsų organizacija nestovi vietoje – norime pritraukti naujų kompetentingų žmonių, turėti vieningus tikslus ir jų drauge siekti“, – sakė Gintarė Guzevičiūtė.

Raudonojo Kryžiaus programos ir toliau bus įgyvendinamos kaip įprasta.

Lietuvos Raudonasis Kryžius lanko ir slaugo vyresnio amžiaus žmones, moko teikti pirmąją pagalbą, padeda žmonėms, nukentėjusiems nuo karo, teikia humanitarinę pagalbą krizės paliestiems žmonėms visoje Lietuvoje.

Pranešimą paskelbė: Živilė Jankauskaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija