Įvairūs

Lietuvos ir Ukrainos parlamentų administracijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą: tikimasi lengviau spręsti svarbius uždavinius

2022 m. gruodžio 6 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Gruodžio 6 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados sekretoriato bendradarbiavimo memorandumas, kuriame, atsižvelgus į tvirtą Lietuvos paramą Ukrainai jai žengiant europiniu keliu, išreikštas siekis perduoti žinias europiniais klausimais ir nustatyti abiejų parlamentų administracijų bendradarbiavimo principus pagal bendras interesų sritis. Be kita ko numatyta organizuoti mokomuosius vizitus, kad Ukrainos parlamento administracijos atstovai įgytų kuo daugiau žinių ir įgūdžių Europos integracijos srityje.

„Broliška Ukraina šiuo metu gina ne tik savo nepriklausomybę, bet ir visą demokratišką pasaulį. Šalia to ji ruošiasi stojimui į Europos Sąjungą, tad mes labai džiaugiamės, kad dalydamiesi savo patirtimi galime padaryti šį procesą greitesnį ir sklandesnį. Iš tiesų šis bendradarbiavimo memorandumas atveria labai plačius kelius dviejų šalių parlamentinių administracijų bendroms veikloms“, – sako antradienį bendradarbiavimo dokumentą pasirašęs Lietuvos Respublikos Seimo kancleris Modestas Gelbūda.

„Tam, kad šis bendradarbiavimas būtų dar veiksmingesnis ir visapusiškesnis, pasirašėme Ukrainos Aukščiausiosios Rados sekretoriato ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos bendradarbiavimo memorandumą. Esu įsitikinęs, kad tai palengvins mūsų darbuotojų tarpusavio ryšį siekiant abipusės naudos“, – pabrėžia Ukrainos Aukščiausiosios Rados kancleris Viačeslavas Štučnijus.

Memorandume, įvertinant parlamentų reikšmę vykstant Ukrainos Europos integracijos procesui ir jo metu įgytą Lietuvos patirtį, ir suvokiant, kad bendradarbiaujant daug lengviau siekti bendrų interesų ir spręsti svarbius uždavinius, susijusius su Europos integracijos procesu, pabrėžiama bendradarbiavimo keičiantis žiniomis, patirtimi ir geriausia praktika svarba.

Abiejų šalių parlamentų administracijos numato plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą: sutarta efektyvesnį Lietuvos ir Ukrainos parlamentų darbą skatinti per specializuotų padalinių bendradarbiavimą; perduoti profesinę patirtį, susijusią su stojimo į Europos Sąjungą procesu, teisės aktų derinimu ir stojimo derybų stebėsena; bendrai didinti nacionalinių parlamentų vaidmens svarbą Europos integracijos proceso metu; skatinti dialogą su valstybės institucijomis, dalyvaujančiomis Europos integracijos procese; bendrai įgyvendinti Europos Sąjungos tarptautinių institucijų bendradarbiavimo ir techninės pagalbos projektus ir kt.

Primename, kad Europos Vadovų Taryba Ukrainai suteikė Europos Sąjungos kandidatės statusą 2022 m. birželio 23–24 d.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos ir Ukrainos parlamentų administracijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą: tikimasi lengviau spręsti svarbius uždavinius