Įvairūs

Lietuvos centriniame valstybės archyve bus skaitmeninamos brolių Motuzų kino juostos

Lapkričio 12 dieną Lietuvos centrinį valstybės archyvą pasiekė filmų siunta iš Čikagos. Balzeko lietuvių kultūros muziejus archyvui perdavė skaitmeninti muziejaus fonduose saugomas žymių JAV lietuvių filmų kūrėjų brolių Motuzų kino juostas.

Spalvotos lietuviškosios kino dokumentikos pradininkais laikomi broliai Kazimieras ir Mečys Motuzai 16 mm spalvotoje „Kodak“ kino juostoje įamžino prieškario Lietuvos gyvenimą: kaimus ir miestus, jų architektūrą, paminklus, šventes ir žmones.

Įvertintinus kino juostų techninę būklę, visi – tiek geros kokybės, tiek daugiau ar mažiau fiziškai ar chemiškai pažeisti kino filmai – bus nuskenuoti geriausia įmanoma raiška ir taps pasiekiami archyvo lankytojams.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas nuoširdžiai dėkoja Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vadovei Sigitai Balzekas ir Amerikos lietuvių televizijos redaktoriui ir kūrėjui Arvydui Reneckiui ir tikisi tolesnio darnaus bendradarbiavimo rūpinantis lietuvių išeivių istoriniu ir kultūriniu paveldu.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Lietuvos centriniame valstybės archyve bus skaitmeninamos brolių Motuzų kino juostos