Įvairūs

Kviečiama kandidatuoti į Lietuvos atsakingo verslo asociacijos valdybą

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), vienijanti įmones bei organizacijas, kurioms rūpi aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir geroji įmonių valdysena, paskelbė valdybos narių atranką. Kandidatai dokumentus kviečiami teikti iki šių metų vasario 15-osios. Naujoji valdyba bus renkama vasario 22 d. per LAVA Visuotinį narių susirinkimą.

„Pagal asociacijos įstatus valdybos nariais gali tapti ir tretieji asmenys, nesusiję su asociacijos nariais, tad norime kuo plačiau paskleisti žinią apie galimybę dalyvauti atrankoje. Mūsų tikslas – į valdybą pritraukti kompetentingiausius ekspertus“, – sako LAVA vadovė Indrė Kavaliauskaitė.

2013 m. rugpjūčio 30 d. įkurta Lietuvos atsakingo verslo asociacija – nacionalinė tvaraus verslo ekosistemos kūrėja, jungianti įmones ir organizacijas, tęsia Lietuvoje veikusio Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) veiklą. LAVA bendradarbiauja su Atsakingo verslo forumu Estijoje ir „CSR Latvia“ Latvijoje.

Pasak I. Kavaliauskaitės, šiuo metu LAVA vienija beveik 50 įmonių bei organizacijų. Asociacija siekia skatinti tvaraus verslo vystymąsi, kurti partnerystes, stiprinti kompetencijas ir burti tvarumo specialistus.

Už ką atsakingi Asociacijos valdybos nariai?

Asociacijos valdybą, kolegialų Asociacijos valdymo organą, sudaro 7 (septyni) valdybos nariai. Valdybos nariai yra renkami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu 3 (trejų) metų kadencijai. Valdybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas, o jų veikla vykdoma neatlygintinais pagrindais. Kadencijos pradžioje visam laikotarpiui valdybos nariai iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. Dabartinės valdybos kadencija baigsis 2024 m. vasario pabaigoje.

„Jau ne vienerius metus esu LAVA valdyboje ir užimu jos pirmininkės pareigas, todėl galiu atsakingai pasakyti, jog ši veikla yra ne tik prasminga, bet ir įkvepianti. Džiugu matyti augančią tvaraus verslo bendruomenę, jos aktyvų įsitraukimą į teisėkūrą, gerosios praktikos kūrimą bei jos dalijimąsi, vertybių puoselėjimą. Esu dėkinga šiai bendruomenei už asmeninį augimą bei galėjimą prisidėti prie jos kūrimo“, – dalijasi savo mintimis LAVA valdybos pirmininkė, advokatų profesinės bendrijos Triniti Jurex partnerė, advokatė Jurgita Judickienė.

Valdyba tvirtina asociacijos veiklos strateginius prioritetus ir metinius asociacijos veiklos tikslus, skiria asociacijos direktorių ir užtikrina pagal kompetenciją priimtų Visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą. Valdyba priima naujus asociacijos narius, keičia narių statusą, suteikia Garbės nario statusą, taip pat nustato ir tvirtina asociacijos narių tvarumo ataskaitų teikimo asociacijai tvarką.

Valdyba priima sprendimus dėl partnerysčių ir sprendimus jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ar stoti į tarptautines organizacijas. Valdybos nariai atstovauja asociacijai pagal savo kompetenciją ir teikia siūlymus supranacionalinėms, valstybinėms, savivaldybių ir kitoms institucijoms, kuriose atstovauja ir tvaraus verslo principus gina LAVA, dėl atsakingos veiklos kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų bei kitų teisės ar rekomendacinio pobūdžio aktų bei dalyvauti diskusijose ir renginiuose pranešėjo teise atstovaudami asociacijai.

Kaip ir kada galima kandidatuoti?

Kandidatuoti į LAVA valdybą asociacija kviečia visus, dirbančius tvarumo srityje ir norinčius dalytis asmeniniu laiku, žiniomis bei kompetencijomis, taip pat galinčius atstovauti tvarumo ekspertams visuomenėje.

Kandidatūras prašom teikti iki 2024 m. vasario 15 d. (imtinai) – CV ir trumpą prisistatymą, nurodydami patirtį bei kompetencijas, siųskite el. paštu info@asociacijalava.lt.

Pranešimą paskelbė: Simona Survilaitė, UAB „coagency”