Įvairūs

Komentarai – ,,gyva“ pagalbinė priemonė pirkimo vykdytojams ir tiekėjams

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004, užsakymu jungtinės veiklos partneriai dr. Deividas Soloveičik bei Karolis Šimanskis (toliau – Komentarų autoriai) parengė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentarus (toliau – Komentarai).  

,,Norėtųsi, kad tai būtų „gyva“ pagalbinė priemonė tiek pirkimų vykdytojams, tiek tiekėjams.  Komentaruose jų autoriai pateikia daug informacijos iš teismų praktikos, kas, neabejotinai bus naudinga pirkimų vykdytojams. Tačiau ne dėl kiekvienos įstatymų nuostatos suformuota labai aiški atitinkamos nuostatos taikymo praktika. Todėl suprantama, kad bus ne vienas atvejis, kai Komentaruose pateikta nuomonė ar aptariami pavyzdžiai tikrai neatsakys į visus pirkimų vykdytojams konkretaus pirkimo aplinkybių kontekste kylančius ar galinčius kilti klausimus. Todėl VPT yra ir bus atvira pirkimų vykdytojų konstruktyviems pasiūlymams, jei tam tikri komentaruose pateikti aiškinimai ar pavyzdžiai, pirkimų vykdytojų nuomone, turėtų būti patikslinti, papildyti ir pan.“ – teigia Sonata Vaitukaitytė, VPT Teisės skyriaus vedėja.         

Komentaruose analizuojamos minėtų įstatymų nuostatos, pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir nuorodos į aktualią diskutuojamai įstatymo nuostatai teismų praktiką. Komentare paminėtos skirtingos situacijos gali būti vertinamos ir suprantamos nevienareikšmiškai, todėl Komentare pateikiamos dvi nuomonės. Taip pat nurodoma Komentarų autorių nuomonė dėl galimų tam tikrų teisinio reglamentavimo trūkumų arba nuomonė dėl teismų taikomos galimai pernelyg griežtos pozicijos tam tikrais klausimais.      

,,Rengiant Komentarus, pirmiausiai siekiame atskleisti komentuojamų teisės aktų ir jų normų turinį, pakomentuoti, kokie buvo tikrieji įstatymų leidėjo ketinimai ir tikslai bei kaip konkrečios nuostatos suprantamos ir taikomos tiek teismų, tiek administracinėje praktikoje. Be to, kad atsakymų į klausimus buvo ieškota įstatymų tekstuose, nacionalinėje ir pasaulinėje teismų praktikoje, teisės mokslo veikaluose, taip pat stengėmės komunikuoti ir su rinka, išgirsti jų problemas ir pasitelkiant pavyzdžius, pateikti galimus problemų sprendimų būdus. Tikimės, kad pavyko parengti tokias priemones, kurios bus naudingos tiek viešųjų pirkimų praktikams profesionalams, tiek ir susipažįstantiems su šia įdomia bei kasdiene veiklos sritimi.“ – komentuoja Dr. Deividas Soloveičik, advokatų kontoros COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas.

Ateityje VPT numato parengtus Komentarus tikslinti bei papildyti, atsižvelgiant į komentuojamų įstatymų pasikeitimus, teismų formuojamą naują praktiką ir nuostatas. Minėtina, jog Komentarai ne visada bus atnaujinami iš karto po kiekvieno tokio pobūdžio pakeitimo ar teismo priimtos naujos nutarties, tad išlieka tikimybė, kad jie ne visais atvejais iš karto atsakys į Jums kylančius klausimus. VPT tikisi, kad analizuojantys Komentarus išliks kantrūs ir supratingi, taip pat teiks savo pastabas bei siūlymus, į kuriuos stengsimės reaguoti ir atsižvelgti.

Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/komentarai/VPI_komentaras.pdf

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentaras: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/komentarai/PI_komentaras.pdf

Pranešimą paskelbė: Vygandas Kieras, Viešųjų pirkimų tarnyba