Įvairūs

Jaunimo organizacijos pasisako už skaidrų veiklos įgyvendinimą!

Šį šeštadienį, 48-osios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjos metu, jaunimo organizacijos pasirašė skaidrumo deklaraciją, pasisakančią stiprinti Lietuvoje gyvenančių jaunų žmonių sąmoningumą bei skatinant būti atsakingais, sąžiningais ir atvirais piliečiais.

Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), skaidrumo deklaraciją inicijavo trys didžiausios jaunimo organizacijos – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Vilniaus universiteto studentų atstovybė (VU SA) bei Lietuvos studentų sąjunga (LSS).

Pasirašyta skaidrumo deklaracija nurodo, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos siekia susitarti, jog ugdo jaunų žmonių suvokimą apie korupciją ir jos apraiškas Lietuvoje, ieškant inovatyvių, jaunimui patrauklių būdų, kuriuos panaudojus, ugdomas atsakingas, sąžiningas ir atviras jaunas žmogus Lietuvoje.

Deklaracija vadovaujasi keturiais principais: pareigos vykdomos pagal teisinę sistemą, kuri numato atskaitomybę ir skaidrumą prieš visuomenę; naudojantis įvairiomis informavimo priemonėmis, supažindinti visuomenę apie vykdomą organizacijų veiklą, viešai pristatant misiją, viziją ir veiklos strategiją; deklaruojant, jog palaikomos antikorupcinės kampanijos bei jų inicijavimas; įgyvendinamos veiklos, kurios jauniems žmonėms suteiks reikiamų žinių ir kompetencijų apie antikorupcinį sąmoningumą ir skaidrumą.

LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas teigia, jog tai yra puikus būdas parodyti, kad jaunimo organizacijos palaiko skaidrų veiklos įgyvendinimą bei korupcijos prevenciją Lietuvoje. „Jaunam žmogui šiuo metu, kaip niekad yra svarbu sąžininga ir atvira visuomenė. Praeito amžiaus pabaigoje įvykusių korupcijos bylų padariniai jaučiami iki šiol, tad nekyla klausimų, kad užtikrinti skaidrią ir sąžiningą veiklą Lietuvoje šiomis dienomis yra vienas iš prioritetų.“ – sako A. Mikalauskas.

Skaidrumo deklaraciją 48-oje LiJOT Asamblėjoje pasirašė daugiau nei 20 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios vienijasi bendrai vizijai ir skatina korupcijos prevenciją Lietuvoje.

Pranešimą paskelbė: Julija Trumpickaitė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ( LiJOT)