Įvairūs

Išrinktas naujasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas

Šį šeštadienį, 48-ojoje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje, jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos išrinko naują skėtinės organizacijos vadovą. Juo tapo jau daugiau nei 10 metų jaunimo politikos srityje veikiantis Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Savo veiklą pradėjęs Lietuvos Skautijoje, vėliau aktyviai veikė Rietavo jaunimo organizacijų veiklose, o studijų metais prisijungė prie ELSA Vilnius veiklos. Lukas Kornelijus dvi kadencijas priklausė LiJOT Kontrolės komisijai, vėliau užėmė ir Kontrolės komisijos pirmininko pareigas.  

„Dėkoju LiJOT nariams už pasitikėjimą ir palaikymą. LiJOT privalo nebijoti pokyčių ir su komanda sieksime stiprinti ne tik jaunimo politikos svarbą Lietuvoje, vienyti ir stiprinti mūsų narius, bet ir kurti dabartį kiekvienam jaunam žmogui.“ – sako L. K. Vaičiakas.

Lukas savo veiklos programoje išreiškė, kad LiJOT privalo būti pro-aktyvi, reiškiant ekspertinę nuomonę jaunimo politikos klausimams bei būti partnere valdžios institucijoms. Veiklos programoje teigiama, kad LiJOT privalo būti stipri, sėkminga ir kokybiška skėtinė organizacija, kuriai pasiekti reikia ne tik turėti aiškią viziją, suprasti priemones ir metodus, bet nustatyti ir politinę darbotvarkę.

K. Vaičiakas aktualiausiais politiniais klausimais laiko savanorystės pripažinimą ir tikslinamą, jos teisinį reguliavimą, didesnį ir pastovų jaunimo organizacijų bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų finansavimą, jaunimo teisių plėtojimą. Taip pat aktualiausiuose klausimuose pažymimas jaunimo sveikatos klausimų plėtojimas nacionaliniu bei institucijų lygmenimis bei jaunimo įsitraukimas į Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkę iki 2030 m.

„Didžiausias siekis, jog LiJOT taptų stipria, kokybiška ir sėkminga skėtine organizacija, kuri privalo būti partnerė valdžios institucijoms, kuri nebijo reikšti nuomonės jaunimo politikos klausimais.“ – teigė L. K Vaičiakas.

Dviejų metų kadenciją baigiantis Antanas Mikalauskas džiaugėsi nuveiktais darbais bei dėkojo už darbą kartu. „Patvirtinome naują LiJOT strategiją, atnaujinome vidaus reglamentus, plėtojome atstovaujamų temų spektrą, daug dėmesio skirdami jaunimo informavimo ir konsultavimo vystymui Lietuvoje. Galiausiai, kiekvieną dieną stengėmės gerinti jaunimo ir jaunimo organizacijų situaciją Lietuvoje – užtikrinant nuolatinį palaikymą ir interesų atstovavimą“ – teigia A. Mikalauskas.

Remiantis LiJOT įstatais, organizacijos prezidentu gali būti renkamas asmuo, kurio amžius jo rinkimų metu atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą jauno žmogaus amžių. Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Pranešimą paskelbė: Julija Trumpickaitė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ( LiJOT)