Įvairūs

Įpusėjo STT įgyvendinamas Dvynių projektas Jordanijoje: pasiekti rezultatai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) įgyvendinamas Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektas Jordanijos Hašimitų Karalystėje vyksta sklandžiai ir pagal nustatytus terminus, jau pasiekti pirmieji rezultatai. Tai buvo konstatuota š. m. gruodžio mėn. Amane, Jordanijoje, vykusiame Dvynių projekto valdymo komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo projektą įgyvendinančių Lietuvos ir Austrijos institucijų, ES delegacijos Jordanijoje ir projekto naudos gavėjų – Jordanijos institucijų – atstovai.

„Džiugu, kad STT ekspertų komanda kartu su kolegomis iš Lietuvos ir Austrijos institucijų sėkmingai perduoda gerąją patirtį korupcijos prevencijos srityje savo partneriams Jordanijoje. Tai rodo, kad korupcijos prevencijos receptai yra universalūs ir gali reikšmingai prisidėti prie korupcijos rizikų mažinimo įvairiose šalyse“, – sakė Dvynių projekto vadovas, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius.

Projekto ekspertų komanda parengė Korupcijos rizikų vertinimo ir valdymo veiklos vadovą, skirtą Jordanijos antikorupcijos komisijos (angl. Jordanian Integrity and Anti-Corruption Commission) gebėjimų stiprinimui siekiant valdyti korupcijos rizikas pasirinktuose sektoriuose. Veiklos vadovas parengtas atsižvelgiant į geriausią tarptautinę korupcijos rizikų vertinimo ir valdymo praktiką bei pritaikant Lietuvos ir Austrijos antikorupcinės aplinkos kūrimo patirtis. Veiklos vadove sukurta matrica, skirta vertinti, valdyti ir mažinti korupcijos rizikas bei nustatyti prioritetines šių rizikų kontrolės priemones.  

STT ir kitų projekto partnerių parengtu Veiklos vadovu turėtų naudotis Jordanijos antikorupcijos komisija ir viešojo sektoriaus subjektai identifikuodami antikorupciniu požiūriu rizikingiausias sritis, atlikdami teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, taikydami didžiųjų duomenų analitiką korupcijos rizikoms nustatyti, rengdami korupcijos prevencijos programas ir veiksmų planus bei atlikdami sociologinius tyrimus, skirtus antikorupcinės aplinkos pokyčiams stebėti. Šio Veiklos vadovo pagrindu Jordanijos antikorupcijos komisijai bus parengta mokymų programa, orientuota į teorinius ir praktinius korupcijos rizikų vertinimo ir valdymo aspektus.

Projekto ekspertų komanda taip pat išanalizavo Jordanijos Nacionalinius skaidrumo standartus ir jų įgyvendinimo mechanizmą bei parengė praktines rekomendacijas dėl šio mechanizmo tobulinimo. Nacionaliniai skaidrumo standartai yra privalomi visoms Jordanijos viešojo sektoriaus institucijomis ir jie apima teisės viršenybės, skaidrumo, finansinės atskaitomybės, gerojo valdymo principus bei vertinimo kriterijus, kurie padeda atskleisti, kokia apimtimi šie standartai yra įgyvendinti kiekvienoje viešojo sektoriaus institucijoje.

Dvynių projekto įgyvendinimas tęsiasi toliau, o projektą numatoma užbaigti 2022 m. lapkričio mėn.

Europos Sąjungos Dvynių programos projektui Jordanijos Hašimitų Karalystėje „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse” skirtas 1,5 mln. eurų finansavimas. Šio projekto tikslas – atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos stiprinimas Jordanijos nacionalinėse institucijose. Projektą įgyvendina STT, kaip pagrindinis Projekto partneris, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, jaunesnysis partneris – Austrijos Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra. STT atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrina Centrinė projektų valdymo agentūra.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Įpusėjo STT įgyvendinamas Dvynių projektas Jordanijoje: pasiekti rezultatai