Įvairūs

Investicijų atotrūkio mažinimui – naujas Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti tvarų ankstyvojo etapo investicijų srautą Vidurio ir Rytų Europoje

Projektas „Sveikos investicijos Vidurio ir Rytų Europoje“ (HICEE) siekia skatinti inovacijas Vidurio ir Rytų Europoje, kur naujai įsteigtoms įmonėms tenka vos trečdalis Europos rizikos kapitalo investicijų vidurkio. Projekto konsorciumui vadovauja „EIT Health“, pirmaujantis Europos sveikatos priežiūros novatorių tinklas, priklausantis Europos Sąjungos (ES) Europos inovacijų ir technologijų institutui. Projekto partneriai atstovauja verslo spartinimo paslaugų teikėjams ir investuotojų tinklams iš Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos, taip pat inovacijų centrams iš Belgijos ir Nyderlandų. Dvejų metų trukmės iniciatyva strategiškai įgyvendinama pagal pavyzdinę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas“.

2021 m. Vidurio ir Rytų Europos regionui teko tik 3,2 proc. visų Europos rizikos kapitalo investicijų. Šiame regione paramą galintiems gauti startuoliams teko vidutiniškai 1,2 mln. eurų rizikos kapitalo investicijų, t. y. trečdalis Europos vidurkio, siekiančio 3,8 mln. eurų. Europos inovacijų švieslentėje nurodoma, kad kapitalo pritraukimas yra vienas didžiausių iššūkių besivystančiuose Europos regionuose, vadinamuose nedidelėmis ir vidutinėmis inovacijų ekosistemomis. To priežastys – mažiau įmonių, į kurias galima investuoti, bei pačių investuotojų ir nenoras investuoti kapitalą tarpvalstybiniu mastu.

„Tyrimai rodo, kad investicijų trūkumas Vidurio ir Rytų Europoje susidarė, nes trūksta tiek projektų, tiek investuotojų kritinės masės. HICEE sprendžia šią problemą, daugiausia dėmesio skirdama Technologijų perdavimo biurų rėmimui, dalijimuisi žiniomis ugdant gebėjimus ir kuriant tinkamą investuotojų infrastruktūrą ankstyvojo etapo įmonėms. Programoje orientuojamasi į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria sveikatos ir gyvybės mokslų startuoliai, ir siekiama suteikti suinteresuotosioms šalims žinių, reikalingų sėkmingam įėjimui į rinką“, – aiškina „EIT Health Accelerator“ direktorė Magda Krakowiak.

3 mln. eurų kapitalo pritraukimas, vykdant bendras tarpvalstybines investicijas

HICEE projekto tikslas – sukurti tvarias ankstyvojo etapo investicijų ekosistemas, pritraukti vietos ir tarptautinius investuotojus, teikti paramą rizikos mažinimui ir aktyviai dalytis sėkmingais rezultatais, kad būtų skatinamas nuolatinis investuotojų įsitraukimas. Projekto veiklos bus pradedamos vykdyti šalyse, kuriose įsikūrę projekto partneriai – Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje, tačiau informavimo ir mokymo galimybės apims ir kitus Europos regionus.

Tikimasi, kad pagal programą bent dešimtyje paramos pradedantiesiems verslininkams organizacijų, pavyzdžiui, Technologijų perdavimo biurų, bus įdiegtos naujos metodikos. Taip pat siekiama apmokyti dar 30 instruktorių, kurie per metus galės padėti iki 150 inovacijų projektų ir/arba startuolių. Tikimasi pasiekti ir daugiau rezultatų: įvertinti 25 sveikatos srities startuolių pasirengimą investuoti į tarptautines rinkas, pritraukti milijonines bendras tarpvalstybines investicijas. Vykdant įsipareigojimą dalytis žiniomis bus parengti Skaitmeniniai investavimo vadovai ir Baltoji knyga apie investavimo politiką, kurie prisidės prie geriau informuotos ir įgalintos investuotojų bendruomenės kūrimo.

HICEE projektas orientuojasi į Technologijų perdavimo biurus, universitetus, investuotojus ir inovatorius, pabrėžiant bendradarbiavimo svarbą tvarių inovacijų regione kūrimui. Programa siekiama tiesiogiai bendradarbiauti su Europos investicijų fondu, regioninėmis ir nacionalinėmis inovacijų agentūromis ir Europos politikos formuotojais, kad būtų sukurta ilgalaikį augimą skatinanti aplinka ir užmegzti tamprūs ilgalaikiai ryšiai tarp inovacijų srities dalyvių regione bei už jo ribų.

HICEE konsorciumo partneriai

Projekto konsorciumą sudaro 10 partnerių iš 7 Europos šalių. Tai „EIT Health“ (Vokietija), kaip koordinatorius, su juo susijęs subjektas „EIT Health SI“ ir pagrindiniai paramos gavėjai: „Civitta“ (Slovakija), „Cobinangels“ (Lenkija), „Crowdberry“ (Slovakija), „EIT Health InnoStars“ (Vokietija), Vengrijos verslo angelų tinklas „HunBAN“, Liublianos universiteto inkubatorius (Slovėnija), „MEDVIA“ (Belgija) ir „TU Delft“ (Nyderlandai).

Be to, iniciatyva bus įgyvendinama remiantis išorės suinteresuotųjų šalių ir patariamosios grupės narių patirtimi: „KU Leuven“ (Belgija), „Danube Angels“ (Austrija), Vengrijos eksporto skatinimo agentūra, „Business Angels Europe“ (Belgija), „Karolinska Institutet Innovations“ (Švedija), Europos investicijų fondas (Liuksemburgas), „Invest Europe“ (Belgija), „Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia“ (Slovėnija).

Dauguma HICEE konsorciumo partnerių savo regionuose jau vykdo veiklą, glaudžiai susijusią su projekto taikymo sritimi. „Civitta“ vykdo akceleravimo programą, be to, kartu su Delfto universitetu, Liublianos universitetiniu inkubatoriumi ir „EIT Health InnoStars“ įgyvendina bendras bendradarbiavimo programas, tokias kaip „DRIVE“ ar „RIS Jumpstarter“, kur pasiekta gerų rezultatų. „EIT Health“ ir Europos investicijų fondas palaiko pasitikėjimu grįstus ryšius ir užtikrina sumažintos rizikos sandorių srautus asocijuotiems Europos investuotojams, kartu kurdami viešojo ir privataus sektorių bendro investavimo programą „Venture Center of Excellence“, susijusią su 150 mln. eurų vertės Darnaus vystymosi skėtiniu fondu (angl. Sustainable Development Umbrella Fund).

„HICEE programa yra svarbus žingsnis, siekiant sukurti dinamišką inovacijų ekosistemą Vidurio ir Rytų Europoje. Užtikrindami, kad projekto rezultatai būtų taikomi plačiai, pasinaudosime „EIT Health InnoStars“ ir jo regionine inovacijų programa, veikiančia 13-oje nedidelių ir vidutinių regionų. Esu įsitikinęs, kad programa paliks ilgalaikį pėdsaką regiono ekonomikoje ir sveikatos apsaugos srityje, nes suinteresuotosios šalys, investuotojai ir inovatoriai įsipareigos ją įgyvendinti kartu“, – sako „EIT Health InnoStars“ generalinis direktorius Balazsas Furjesas.

Daugiau informacijos apie HICEE programmą rasite čia: Funding & tenders (europa.eu).

 

Apie Europos inovacijų ir technologijų institutą (EIT):

EIT yra didžiausia Europoje inovacijų ekosistema, vienijanti beveik 2 400 partnerių iš geriausių Europos verslo, mokslinių tyrimų ir švietimo organizacijų iš daugiau nei 50 inovacijų centrų. EIT stiprina Europos gebėjimą diegti inovacijas, skatindamas spręsti neatidėliotinus pasaulinius iššūkius ir ugdydama verslumo talentus, kad Europoje būtų užtikrintas tvarus augimas ir kuriamos kvalifikuotos darbo vietos. EIT yra ES įstaiga ir neatsiejama ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizont Europe” dalis. Institutas remia dinamiškas visos Europos partnerystes – EIT žinių ir inovacijų bendruomenes, kurias sudaro pirmaujančios įmonės, mokslinių tyrimų laboratorijos ir universitetai, kurių kiekviena siekia išspręsti vieną iš neatidėliotinų pasaulinių problemų – nuo klimato kaitos, sveikatos iki atsinaujinančiosios energijos. Daugiau informacijos rasite svetainėje https://eit.europa.eu/.

Apie „EIT Health“:

„EIT Health“ yra viena didžiausių Europos viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų sveikatos inovacijų srityje, kuri vienija apie 120 partnerių. Bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu, siekiama sukurti naujus sprendimus, kurie leistų Europos piliečiams gyventi ilgiau ir sveikiau.

Europiečiai vis dažniau susiduria su lėtinėmis bei kitomis ligomis ir siekia pasinaudoti technologijų teikiamomis galimybėmis, leidžiančiomis taikyti ne tik įprastus gydymo, prevencijos ir sveikos gyvensenos metodus. Todėl reikalingi mąstantys lyderiai, novatoriai ir veiksmingi būdai, pateikiantys rinkai naujoviškus sveikatos priežiūros sprendimus.  

Įsipareigojimas skatinti sveikatos priežiūros pažangą pasireiškia mūsų aktyviu vaidmeniu mentorystės, finansavimo ir mokslinių tyrimų palengvinimo srityse. „EIT Health“ yra esminis veikėjas sveikatos priežiūros inovacijų skatinimo srityje, ką parodo pasiekimai: skatinta daugiau kaip 2 500 naujų ir besiplečiančių įmonių, „EIT Health“ remiamiems startuoliams padėta pritraukti 1,9 mlrd. eurų investicijų, rinkai pateikti 113 sveikatos priežiūros sprendimų, organizuoti mokymai 49 000 studentų bei specialistų.

„EIT Health“ orientuojasi į šių poreikių tenkinimą. Mes vienijame visus svarbius Europos sveikatos priežiūros sektoriaus dalyvius, užtikrindami, kad būtų įtrauktos visos „žinių trikampio“ pusės ir kad piliečiams naudingos inovacijos būtų diegiamos bendradarbiaujant moksliniams tyrimams, švietimui ir verslui.    

„EIT Health“: kartu už sveiką gyvenimą Europoje. Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.eithealth.eu.

Apie „EIT Health InnoStars“:

„InnoStars“ klasteris veikia viename iš aštuonių „EIT Health“ geografinių regionų. Jis apima pusę Europos, įskaitant Lenkiją, Vengriją, Italiją ir Portugaliją, taip pat papildomus regionus, įtrauktus į EIT regioninę inovacijų schemą: Baltijos šalis, Kroatiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Graikiją, Rumuniją ir Vengriją. Tai grupė šalių, kurios pagal Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę priskiriamos vidutinio lygio inovatorėms. Programa „InnoStars“ siekiama skatinti verslumą, inovacijas ir švietimą sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo srityse ir mažinti atotrūkį tarp inovacijų srityje pirmaujančių bei kitų regionų.

Pranešimą paskelbė: Eglė Cibienė, UAB „Idea Prima”

Investicijų atotrūkio mažinimui – naujas Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti tvarų ankstyvojo etapo investicijų srautą Vidurio ir Rytų Europoje