Įvairūs

Į pagalbą svarstantiems tapti globėjais ar įtėviais – speciali mokymų programa Noriu, tačiau nedrįstu: programa, padedanti apsispręsti dėl globėjo ar įtėvio kelio GIMK programa: kaip noras tapti globėju ar įtėviu virsta tvirtu sprendimu?

Globėjų, budinčių globotojų, įtėvių vaidmuo – vienas prasmingiausių ir reikšmingiausių modernioje visuomenėje. Visgi sprendimas padėti biologinės šeimos meilės bei rūpesčio netekusiems vaikams kartu yra vienas atsakingiausių sprendimų, kokį žmogus gali priimti. Kaip įvertinti, ar esi tinkamai pasiruošęs padėti tikrosios šeimos praradimą išgyvenančiam vaikui? Atrasti atsakymą į šį kompleksišką klausimą ir pasiruošti globėjo ar įtėvio pareigoms padeda šalyje jau ne vienerius metus sėkmingai organizuojama globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK.

 

GIMK programa skirta visiems, rimtai svarstantiems arba jau galutinai pasiryžusiems žengti globos ar įvaikinimo keliu. Tai pirmasis žingsnis šiame kelyje, kurio tikslas – padėti visapusiškai pasimatuoti globėjo ar įtėvio rūbą, tokiu būdu galutinai apsisprendžiant dėl savo pasirinkimo. Kartu septynių savaičių mokymo programos metu globėjais ar įtėviais tapti norintys asmenys įgauna ir visų svarbiausių žinių, padėsiančių priimti į šeimą atkeliaujantį, biologinės šeimos rūpestį praradusį vaiką.

 „Žodis gimti gali turėti keletą skirtingų reikšmių. Viena jų – kilti, kam nors naujam susikurti, atsirasti, prasidėti. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK simboliškai padeda gimti naujam vaidmeniui žmogaus ar šeimos gyvenime – globėjo ar įtėvio pareigoms. Ar baigę GIMK programos mokymus jų dalyviai žinos viską apie vaikų globą ir įvaikinimą? Tikrai ne. Tikrieji atradimai gims į namus atkeliavus vaikeliui, jam augant ir išgyvenant skirtingus gyvenimo tarpsnius. Visgi GIMK suteikia galimybę įsivertinti, ar jūs tikrai pasiruošę šiam naujam etapui bei suteikia pradinį bagažą žinių, padėsiančių keliauti globėjo ar įtėvio keliu“, – sako vaikų globos ir įvaikinimo ekspertė Rugilė Ladauskienė.

Būsimiems globėjams bei įtėviams – 7 pagrindinės temos

 GIMK programos mokymai vyksta kartu tiek globėjų, tiek įtėvių vaidmenį pasirinkti norintiems asmenims bei šeimoms. Jų metu pristatomos ir analizuojamos vaiko persikėlimui į naująją šeimą, jo priežiūrai ir auginimui svarbiausios temos pateikiamos skirtingais formatais: specialistų pasakojimais, vaizdinės medžiagos bei filmų peržiūromis, pokalbiais bei diskusijomis su jau esamais globėjais bei įtėviais.

 „Svarbu įvertinti, jog padėti užaugti vaikams, netekusiems galimybės gyventi su savo biologine šeima – ne paprastas uždavinys. Vaikas į naująją šeimą atkeliauja su didesniu ar mažesniu praradimo skausmu, tad mokymų metu būtent šio supratimo ugdymui yra skiriama gana reikšminga dalis dėmesio. Dalyvavimas GIMK programos mokymuose padeda suprasti, kaip globa ir įvaikinimas gali padėti vaikui, netekusiam tėvų globos. Taip pat mokymai padeda įgyti žinių apie tai, kokias netektis yra išgyvenę tėvų globos netekę vaikai, iš kokių šeimų jie yra paimami, kaip jų patirtos traumos paveikia raidą ir prieraišumo formavimąsi. Galiausiai, mokymų programa padeda sužinoti, kaip padėti vaikui išgyventi šeimos netektį, įveikti raidos sutrikimus ir kurti palankias sąlygas jo emociniam ir fiziniam augimui. Tad ši programa leidžia užtikrintai priimti sprendimą, kuris, tikėtina, globėjus bei įtėvius lydės visą jų gyvenimą“, – sako vaikų globos ir įvaikinimo ekspertė.

 Po kartą per savaitę vykstančių grupinių GIMK programos mokymų metu analizuojamos 7 pagrindinės temos, apimančios svarbiausias žinias bei įgūdžius, reikalingus globėjams ir įtėviams. Tai – įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių rengimo programą, atvirumas ir bendradarbiavimas, vaiko raidos sutrikimų kompensavimas, vaikų elgesio problemos ir sutrikimai bei jų įveika, išsekimas, globojamų vaikų traumos ir krizės, pasirengimas pokyčiams.

Prioritetas – vaiko interesai

 „GIMK programa atstovauja vaiką ir jo interesus, tad pagrindinis programos tikslas yra padėti vaikui surasti mylinčią, rūpestingą ir tinkamai juo pasirūpinti galinčią šeimą. Dėl šios priežasties mokymuose dalyvaujantys žmonės kviečiami atsakyti sau į klausimus, ar jie turi gebėjimų, reikalingų globojamo ar įvaikinto vaiko auginimui“, – pasakoja R. Ladauskienė.

 GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, būtinos visiems būsimiems globėjams ar įtėviams. Visų pirma tai saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių vaiko poreikių tenkinimas. Šis gebėjimas siejamas su pareiškėjų namų aplinkos fiziniu ir emociniu saugumu, mitybos, laisvalaikio įpročiais, gebėjimu planuoti laiką ir išlaidas.

 Antra gebėjimų grupė, aptariama programos metu – vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas. Šis gebėjimas siejamas su norinčiųjų tapti globėjais ar įtėviais gyvenimo patirtimi, netekčių išgyvenimais, turima vaikų auginimo ir auklėjimo patirtimi.

 Trečia, labai svarbu ir vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas. Šis gebėjimas siejamas su pagarba vaiko kilmei, jo istorijai, jo ryšiui su biologine šeima.

 Ketvirta gebėjimų grupė apima pagalbą vaikui užmezgant saugius ir tvarius ryšius. Mokymų metu aptariama, kokius ryšius pareiškėjai palaiko su kitais žmonėmis, kokie jų tarpasmeniniai santykiai šeimoje, ar jie gebės padėti vaikui kurti saugius ir ilgai trunkančius ryšius.

Galiausiai, programoje daug dėmesio skiriama bendradarbiavimo sprendžiant vaiko ir šeimos problemas temai. Aiškinamasi, ar pareiškėjai yra pasirengę palaikyti ryšius su specialistais, su kitomis globėjų ar įtėvių šeimomis, kaip jie bendradarbiaus tarpusavyje spręsdami klausimus, susijusius su vaiku.

„Mokymų lankymo laikotarpiu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys susitinka su pareiškėjais jų namuose ir bendrauja individualiai pagal iš anksto parengtą klausimų programą. Pasirengimo globai ar įvaikinimui procesas baigiasi tarnybos atestuotų asmenų parengta išvada, kurioje pagal penkis gebėjimus aptariamos dalyvių galimybės tapti globėjais ar įtėviais“, – sako vaikų globos ir įvaikinimo ekspertė.

Visas pasirengimo globai ar įvaikinimui procesas pagal GIMK programą trunka apie pusę metų. Gavus teigiamą išvadą, būsimieji įtėviai įrašomi į asmenų, norinčių įvaikinti apskaitą, o būsimieji globėjai dėl vaiko globos bendrauja su jų savivaldybėje veikiančiu globos centru.

 Globėjais ar įtėviais tapę asmenys tolimesniame globos procese vieni nelieka. Viso globos ar vaiko auginimo periodu atsakyti į rūpimus klausimus, patarti, suteikti reikiamų specialistų kontaktus ar kitaip spręsti iškilusias problemas padeda globos centrų specialistai. Esant norui ir poreikiui, globėjai, budintys globotojai, įtėviai kviečiami dalyvauti ir tęstiniuose GIMK programos mokymuose, sudarytuose iš devynių papildomų temų, leidžiančių nuodugniau įsigilinti į vaiko raidos ypatumus.  

 Globėjai vertina teigiamai

Kaune veikiančiame vaikų gerovės centre „Pastogė“ GIMK programos mokymus šiemet baigusi ir įsivaikinti vaikelį laukianti Rasa pasakoja, jog dėl įvairiapusiško savo turinio, mokymai naudingi ne tik įtėviais ar globėjais norintiems tapti asmenims, bet ir biologinius savo vaikus auginančioms šeimoms.

„Auginant vaiką daug dalykų tampa tarsi savaime suprantami, tad per daug giliai apie juos dažnai nesusimąstome. GIMK programos mokymai praplečia požiūrį į vaikų auklėjimą, auginimą, priverčia į kasdieninius procesus pažiūrėti iš skirtingų pusių. Tokiu būdu gali įvertinti vaiko poreikius, kuriuos neretai pamirštame. Pavyzdžiui, emocinius ir psichologinius procesus, vykstančius vaikų viduje tam tikrų gyvenimo periodų metu“, – patirtimi dalijasi Rasa.

Programos mokymų stiprybė, pasak Rasos, yra ir temų aktualumas bei kompleksiškumas. Moteris pasakoja, jog mokymų metu gavo daug naudingos informacijos apie vaikų auklėjimą, įsiklausymo ir kalbėjimo svarbą, būtinybę stebėti vaiko sąmoningai ar pasąmoningai siunčiamus ženklus. Taip pat, Rasos teigimu, labai naudingos mokymų temos apie santykius, vaiko adaptaciją naujojoje šeimoje, jo poreikius bei vidinę kovą su biologinės šeimos netektimi.

„Mano nuomone ši mokymų programa yra tarsi atspirties taškas būsimiems globėjams bei įtėviams, suteikiantis daugiau pasitikėjimo savimi. Žengiant šį žingsnį labai svarbu tikėti, kad tu gali ir esi pajėgus globoti. Šiuo atžvilgiu labai naudingas pabendravimas ir su kitais, jau globojančiais asmenimis, atvykstančiais sudalyvauti mokymuose. Kalbant ir dalijantis patirtimis tu pamatai, kad ne toks gi vilkas ir baisus, koks jis yra piešiamas viešojoje erdvėje. Po mokymų lieka mažiau abejonių, dvejonių ir klausimų“, – teigia Rasa.

Mokymų stiprybė – įvairiapusiškumas

Įtėviais tapti siekiančiai Rasos šeimai antrina ir Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budinti globotoja Rūta. Šiuo metu dvynukes globojanti moteris taip pat akcentuoja mokymų atveriamą platesnį požiūrį į kasdieninius vaiko poreikius.

„Į mokymus ėjau jau tvirtai apsisprendusi tapti budinčia globotoja ir nė kiek nedvejojau, tačiau jų metu pasisėmiau naudingų žinių, apie kurias kasdien dažnas žmogus turbūt nesusimąsto. Pagrindinė programos stiprybė, mano nuomone, buvo būdai, kuriais žinios yra pateikiamos. Pateikiama ne tik nuoga teorija, bet ir daug praktinės informacijos, vyksta diskusijos, filmų peržiūros“, – pasakoja globotoja Rūta.

Budinti globotoja akcentuoja bendravimo su kitais globėjais svarbą. GIMK programos mokymuose užmegztos pažintys praplečia ratą asmenų, į kuriuos galima kreiptis patarimo susidūrus su vaiko auginimo bei priežiūros iššūkiais.

„Labai šaunu buvo išgirsti jau esamų globėjų patirtis. Viena, jog galėjome išgirsti iš pirmų lūpų, kaip sekasi jiems, su kokiais iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia. Antra, kai susipažįsti ir pabendrauji, susidūrus su panašaus pobūdžio iššūkiu tu jau turi su kuo pasitarti, paklausti patarimo. Visi globėjai ir įtėviai geranoriškai vieni kitiems padeda, tad mokymuose užsimezgęs kontaktas lieka ir ateičiai“, – sako budinti globotoja Rūta.

GIMK programas įgyvendina savivaldybėse veikiantys globos centrai. Asmenys ar šeimos, svarstančios ar jau pasiryžusios tapti įtėviais, laikinaisiais, budinčiais ar nuolatiniais globotojais, kviečiami susisiekti su artimiausio globos centro specialistais ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais. Jų pagalba gyventojai galės prisijungti ir prie artimiausios formuojamos GIMK programos mokymų grupės.

Šalyje veikiančių globos centrų kontaktus galima rasti adresu www.globoscentrai.lt. Taip pat globos specialistai pasiekiami susiekus el. paštu klausk@viskasapiegloba.lt bei paskambinus į nemokamą globos ir įvaikinimo liniją tel. 8 800 00207.

Pranešimą paskelbė: Audra Gužauskienė, Vaikų gerovės centras PASTOGĖ