Įvairūs

Geros valios fondui skirta kompensacija naudojama laikantis įstatyme nustatytų reikalavimų

Valstybės kontrolė atliko valstybės biudžeto lėšų ir turto, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2021 metais teisėtumo auditą. Jo rezultatai rodo, kad kompensacija naudojama laikantis įstatyme numatytų reikalavimų.

2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas, kuriame nustatytas mokėtinos piniginės kompensacijos dydis – 37,07 mln. Eur. Šią sumą planuojama išmokėti iki 2023 m. kovo 1 d.

Kiekvienais metais Seimas valstybės biudžete kompensacijai patvirtina 3,62 mln. Eur. Šią sumą Vyriausybės kanceliarija, kaip asignavimų valdytoja, išmoka fondui. Nuo įstatymo įsigaliojimo jau sumokėta 33,45 mln. Eur – 90,2 proc. kompensacijos.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi minėtu įstatymu, nuo 2012 m. fondo valstybinį auditą atlieka kasmet ir iki vasario 10 d. pateikia Vyriausybei valstybinio audito išvadą ir ataskaitą dėl kompensacijos naudojimo atitikties įstatyme numatytiems reikalavimams. Tokie įstatyme numatyti įpareigojimai vertinti kompensacijos panaudojimo teisėtumą artėja prie pabaigos – šie metai yra vieni iš paskutiniųjų, kada auditoriai pateikė savo vertinimą.

Informacija apie audito rezultatus perduota Seimo Audito komitetui ir Vyriausybės kanceliarijai.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė