Įvairūs

ES ir „Luminor“ remia Baltijos šalių mažąsias ir vidutines bei vidutinės kapitalizacijos įmones

Liuksemburgas, Briuselis, Talinas, Vilnius, 2020 m. gruodžio 17 d.

ES ir „Luminor“ remia Baltijos šalių mažąsias ir vidutines bei vidutinės kapitalizacijos įmones 

  • EIB ir EIF suteikė bankui „Luminor“ garantiją paskolų portfelio nuostoliams padengti. Šis portfelis yra sudarytas iš paskolų MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms Baltijos šalyse.
  • Šis sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris su „Luminor“ yra viena iš kovo mėn. paskelbtų EIB grupės atsako į COVID-19 priemonių, skirtų padėti įmonėms įveikti šią krizę.
  • Dalį sandorio finansuoja Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) – pagrindinis Europos Komisijos investicijų plano Europai ramstis. 

EIB grupė, kurią sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF), suteikė bankui „Luminor“ garantiją, kad jis galėtų teikti paramą visose trijose Baltijos šalyse įsteigtoms bendrovėms. Šios priemonės paskirtis padėti švelninti COVID-19 poveikį Baltijos šalių ekonomikai. Sudarytas sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais sandoris tarp banko „Luminor“ ir EIB grupės (gavusios paramą pagal programą Investicijų planas Europai) yra pirmas tokio tipo sandoris Baltijos šalyse, sudarantis galimybes bankui „Luminor“ šiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis skirti papildomų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Garantijos struktūra užtikrina mažiausiai 660 mln. EUR papildomų paskolų ir išperkamosios nuomos sutarčių MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms visose trijose Baltijos šalyse.

„Luminor“ generalinis direktorius Erkki Raasuke džiaugiasi bendradarbiavimu su EIB grupe ir galimybe didinti finansavimą Baltijos šalių MVĮ bei išperkamosios nuomos klientams. Pasak jo, ši priemonė – pirma tokio tipo finansavimo priemonė Baltijos šalyse – padės teikti ilgalaikę paramą verslo įmonėms. Ji liudija „Luminor“ siekį teikti aukščiausio lygio skolinimo paslaugas ir diegti inovacijas. 

Lietuvos „Luminor“ Verslo skyriaus klientų vadovas Vytis Žegužauskas sako: „Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra strategiškai svarbūs mūsų banko klientai, todėl labai džiaugiamės šia reikšminga ir išskirtine partneryste su EIB grupe, kuri leis smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms pasiūlyti dar geriau jų poreikius atitinkančius finansinius sprendimus konkurencingomis sąlygomis bei tokiu būdu prisidėti prie įmonių atsigavimo nuo pandemijos pasekmių, augimo bei tolimesnės plėtros.“ 

Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sako: „Džiaugiuosi, kad gavę Investicijų plano Europai garantiją EIB grupė ir „Luminor“ vienija pastangas sutelkti mažiausiai 660 mln. EUR papildomoms paskoloms, kurios bus skiriamos MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Kad Europa greičiau atsigautų, ypač svarbi bankų veikla. Jie užtikrina ekonomikos finansavimą teikdami lėšas namų ūkiams ir verslo įmonėms, ypač MVĮ, kurios yra mūsų ekonomikos stuburas. Europos Sąjunga ir toliau rems verslo įmones šiuo sunkiu metu, kad jos galėtų atlaikyti krizę ir tinkamai atsigauti.“

 EIB vicepirmininkas Thomas Östros primena, kad EIB grupė pažadėjo remti Europos įmones, pasirodžius pirmiesiems ekonominio nuosmukio ženklams, todėl džiugu, kad dabar šia parama galės pasinaudoti gerokai daugiau įmonių visose trijose Baltijos šalyse. Pasak jo, ekonomikos nuosmukis dėl COVID-19 krizės jaučiamas visoje Europos Sąjungoje, ypač nukentėjo MVĮ. Siekdami padėti šioms įmonėms tęsti veiklą, EIB ir EIF stengiasi joms skirti kiek įmanoma daugiau finansinės paramos. 

EIF vykdomasis direktorius Alainas Godardas priduria: „Pagrindinis šio sandorio tikslas – didinti MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes gauti finansavimą per pandemiją. Prisiimdami dalį pagal riziką įvertinto banko „Luminor“ turto, didiname jo galimybes skolinti didesniam skaičiui įmonių Baltijos šalyse. Tikimės, kad šis sandoris parodys Europos finansavimo įstaigų galimybes ir kitiems finansų tarpininkams regione.“ 

„Luminor“ išlaikys vertybiniais popieriais pakeisto portfelio pirmojo nuostolio segmentą, EIF finansuojant didesnio prioriteto segmentą, už kurį EIB suteiks priešpriešinę garantiją. EIB garantija tarpinio pobūdžio segmentui galima ir dėl dalinės paramos iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra pagrindinis Europos Komisijos investicijų plano Europai ramstis. 

Šiame sandoryje „Luminor“ išskirtinis struktūrizavimo konsultantas – „Nordea“. 

Pagrindinė informacija: 

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. Siekdamas padėti įgyvendinti ES politikos tikslus, jis teikia ilgalaikes paskolas perspektyvioms investicijoms finansuoti. 2019 m. projektams Baltijos šalyse Bankas suteikė beveik 530 mln. EUR, o per pastaruosius penkerius metus (2015–2019) ta suma sudarė daugiau kaip 2,5 mlrd. EUR.

 Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF projektuoja ir kuria rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Taip jis padeda įgyvendinti ES tikslus remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, skatinti verslumą, augimą ir užimtumą. 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra pagrindinis Investicijų plano Europai ramstis. Jis teikia pirmojo nuostolio garantijas, kad EIB grupė galėtų  investuoti į rizikingesnius projektus. Projektai ir sutartys, patvirtintos finansuoti pagal ESIF programas, iki šiol jau sutelkė 535,4 mlrd. EUR investicijų, kuriomis pasinaudojo daugiau kaip 1,4 mln. MVĮ.

 „Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalyse, teikiantis bankines ir finansines paslaugas asmenims, įmonėms ir institucijoms (arba klientams), kad jos galėtų augti savo šalies rinkose Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Kontaktai žiniasklaidai

EIB grupė: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org, Twitter: @EIB

„Luminor“: Ivi Heldna, +372 523 1192, Ivi.Heldna@luminorgroup.com

Europos Komisija: Flora Matthaes, +322 298 3951, flora.matthaes@ec.europa.eu

Pranešimą paskelbė: Rūta Slušnytė, UAB „Publicum”