Įvairūs

EK misija Lietuvoje prasidėjo susitikimu su aukščiausiosios audito institucijos atstovais

Šiandien prasidėjo Europos Komisijos (EK) misija Lietuvoje, kurios tikslas – įvertinti, kaip šalis įgyvendina Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas, ir pasirengti metinei Lietuvos ekonominės situacijos analizei.

EK pareigūnai vizitą pradėjo susitikimu su Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos (AAI) – ir Lietuvos banko atstovais. Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė su EK atstovais aptarė AAI atliktus sisteminius auditus ir rekomendacijas, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie tikslingo ir skaidraus valstybės biudžeto lėšų naudojimo, į rezultatus orientuoto biudžeto formavimo, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų tobulinimo, viešųjų pirkimų efektyvinimo, teigiamų pokyčių aplinkos apsaugos, žemės ūkio, informacinių išteklių, teisingumo ir kitose srityse.

Kartu su EK atstovais buvo aptarta būtinybė užtikrinti ir stiprinti aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumą bei profesionalią jos veiklą, plėsti specialistų kompetencijas, didinti auditų poveikį sisteminiams pokyčiams šalyje ir taip kurti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Pasiekti šiuos tikslus padėtų šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstomas naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymo projektas.

EK pareigūnams AAI atstovai pateikė savo pastebėjimus apie Seimui jau pristatytas išvadas dėl 2018 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Rezervinio, Privalomojo sveikatos draudimo (PSDF), Valstybinio socialinio draudimo (VSDF) ir kitų išteklių) finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių.

Vizito Lietuvoje metu, spalio 22–24 dienomis, EK pareigūnai taip pat sutiks su AAI auditoriais. Susitikimuose bus aptarti atitinkamų sričių valstybinių auditų rezultatai, pasidalyta įžvalgomis biudžeto planavimo sistemos ir viešųjų investicijų bei išlaidų efektyvumo klausimais, bendrose diskusijose bus nagrinėjama socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos sistemų ir viešųjų pirkimų problematika.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė