Įvairūs

EAR pirmininkas: aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumas buvo viena iš sąlygų, Lietuvai stojant į ES

Europos Sąjungos (ES) aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo komiteto renginyje Varšuvoje (Lenkija) valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys susitiko su Europos Audito Rūmų (EAR) pirmininku Klaus-Heiner Lehne. Dvišaliame susitikime jie aptarė audito vaidmenį Europos Sąjungos valstybėse narėse bei aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo klausimus.

Nors nepriklausomumas yra gyvybiškai svarbus kiekvienos AAI veiklai, tačiau net 56 proc. pasaulio AAI vis dar susiduria su problemomis dėl savo nepriklausomumo statuso, 50-ies proc. audito institucijų biudžetai neatitinka tikrųjų jų poreikių, 27 proc. valstybės auditorių negali publikuoti savo ataskaitų viešai, 48 proc. neturi galimybės pristatyti audito ataskaitų arba „būti išgirsti“ savo šalių parlamentuose, 18 proc. negali savarankiškai pasirinkti audito temų.

„Su EAR pirmininku ir kolegomis iš kitų AAI diskutavome, kaip turėtų reaguoti mūsų institucijų bendruomenė ir ką kartu galėtume padaryti, gindami kiekvienos institucijos nepriklausomumo pamatus, mažindami baimes dėl jų veiklos ir stiprindami pasitikėjimą jomis. Džiaugiamės, kad Lietuvoje valstybiniai auditoriai turi visas galimybes pristatyti savo ataskaitas ir rekomendacijas, savarankiškai pasirinkti audito temas, tačiau esamas teisinis reguliavimas neužtikrina visiško veiklos savarankiškumo ir institucijos tvaraus nepriklausomumo statuso“, – teigia valstybės kontrolierius A. Dulkys.

Dvišaliame susitikime su A. Dulkiu EAR pirmininkas K.-H. Lehne pabrėžė būtinybę užtikrinti kiekvienos aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumą.

„Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumas buvo viena iš būtinų sąlygų, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą – tai numatyta Stojimo sutartyje. Todėl, kaip jau ir sakiau viešėdamas Lietuvoje kovo mėnesį, mes tvirtai remiame jūsų aukščiausiosios audito institucijos siekį išlaikyti ir stiprinti savo nepriklausomumą“, – teigia EAR pirmininkas.

K.-H. Lehne kovo mėnesį lankėsi Lietuvoje ir Valstybės kontrolėje – aukščiausiojoje audito institucijoje. Tada taip pat buvo diskutuota aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos temomis, buvo aptarti ir šiais metais atliekamo Lietuvos AAI ekspertinio vertinimo klausimai. Apie poreikį toliau stiprinti Lietuvos AAI nepriklausomumą EAR pirmininkas taip pat kalbėjosi su Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininku ir Ministru Pirmininku.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė