Įvairūs

Daugiau kaip pusę valstybės patikėjimo teise valdomo NT savivaldybės naudojo ne toms funkcijoms, kurioms jis buvo skirtas, atlikti arba visai nenaudojo

Daugiau kaip pusės patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto (NT) savivaldybės nenaudojo arba jis naudotas ne toms funkcijoms, kurioms buvo skirtas, atlikti. Apie patikėjimo teise valdomą valstybės NT tikslios informacijos neturi trečdalis jį valdančių savivaldybių. Tai rodo Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos – atliktas auditas „Valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas“.

Savivaldybės patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja tuo valstybės turtu, kuris savivaldybėms perduodamas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ir valstybės turtu, kuris pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą priskirtas, bet dar neperduotas savivaldybių nuosavybei.

„Auditas parodė, kad analizuotais atvejais savivaldybės netinkamai įvertino turto reikalingumą, o Vyriausybė, perduodama turtą savivaldybėms, taip pat neįsitikino, kad jis reikalingas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti. Valstybės NT naudojimo stebėsenos ir kontrolės sistemos nebuvimas sudaro prielaidas valstybės turtą naudoti kitoms veikloms ar jo apskritai nenaudoti“, – sako Alma Bulkevičienė, Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė.

2019 m. I pusmetį 49 iš 56 audituotų savivaldybių patikėjimo teise valdė 426 valstybės NT objektus. Tai sudaro apie 3 proc. viso valstybės NT. Daugiausia tai negyvenamosios paskirties pastatai: gamybos, sandėliavimo ir pagalbinio ūkio, gaisrinės paskirties pastatai, garažai.

14 savivaldybių apie 39 proc. iš 155 patikėjimo teise valdomų valstybės NT objektų, kurie pagal įstatymą priskirti, bet dar neperduoti savivaldybių nuosavybei, iki audito pradžios nežinojo, jų neįtraukė į apskaitą ir neinventorizavo. 10,9 tūkst. kv. m (iš 50,6 tūkst. kv. m) valstybės NT savivaldybės naudojo ne toms funkcijoms, kurioms jis buvo skirtas, atlikti, o 9 tūkst. kv. m naudojo savivaldybių funkcijų nevykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys kaip gyvenamąsias, garažų, automobilių remonto patalpas.

Pasak auditorių, 10-tyje savivaldybių 7 tūkst. kv. m patikėjimo teise valdomo valstybės NT yra apleista ir sunykę. Ne visos savivaldybės ėmėsi veiksmų dėl apgriuvusio ar fiziškai sunykusio turto nurašymo, likvidavimo ar nereikalingo valstybės NT grąžinimo valstybei, todėl nebuvo užtikrintas efektyvus ir visuomenės poreikius atitinkantis valstybės NT panaudojimas, valstybės turtas toliau nyksta ir kelia pavojų visuomenei.

Įgyvendinus aukščiausiosios audito institucijos pateiktas rekomendacijas, valstybės NT bus perduodamas savivaldybėms tik įvertinus jo reikalingumą valstybinėms funkcijoms vykdyti, bus atliekama perduoto turto naudojimo savivaldybėse stebėsena. Viešuosiuose NT registruose ir savivaldybių apskaitoje informacija apie savivaldybių valdomą valstybės NT bus tikslesnė ir sudarys prielaidas nekilnojamojo turto valdytojams priimti pagrįstus turto valdymo sprendimus. Siekiant užtikrinti, kad savivaldybių patikėjimo teise valdomas valstybės NT būtų valdomas ir naudojamas efektyviai, Valstybės kontrolė kartu su Vyriausybe ir savivaldybėmis susitarė dėl rodiklių, pagal kuriuos bus vertinamas rekomendacijų įgyvendinimas ir audito poveikis.

Šis auditas yra viena iš Valstybės kontrolės ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų vykdomo bendro savivaldybių nekilnojamojo turto projekto dalių. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos analizuoja, ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis NT valdomas kryptingai ir kompleksiškai, kaip efektyviai jis naudojamas, ar disponavimas turtu užtikrina maksimalią naudą ir tinkamą jo kontrolę. Su jau baigtų atskirų savivaldybių auditų rezultatais galima susipažinti čia: https://bit.ly/38Xy5d0. Aukščiausioji audito institucija apibendrins rezultatus ir rudenį paskelbs savivaldybių nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto apžvalgą.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė