Įvairūs

CPO LT laimėjo 2 teisminius ginčus su UAB „Kakava” dėl bilietų platinimo paslaugų viešojo pirkimo vykdymo

UAB „Kakava” teisminiuose ginčuose siekė įrodyti, kad CPO LT, Lietuvos nacionalinio teatro pavedimu atlikdama bilietų platinimo paslaugų viešąjį pirkimą skelbiamų derybų būdu, pažeidė sąžiningos konkurencijos sąlygas, nes pirkimo laimėtojas ir antroje vietoje likęs tiekėjas yra ne tik teisiškai susijusios įmonės, bet ir faktiškai išvien veikiančios, susijungusios ir savęs konkurentais nebelaikančios įmonės.

Tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismas atmetė visus UAB „Kakava“ argumentus, nurodydamas, kad, nors tretieji asmenys yra tarpusavyje susijusios, bendrų interesų turinčios, viena su kita bendraujančios ir bendradarbiaujančios įmonės, tačiau, atsižvelgus į aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, net ir tarpusavyje susijusių ūkio subjektų dalyvavimas konkrečiame pirkime yra teisėtas ir leistinas.

Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo pirkimo procedūros tęsiamos ir Lietuvos nacionalinis  teatras pasirašė pirkimo sutartį su bilietų platinimo paslaugos tiekėju – UAB „Nacionalinis bilietų platintojas”.

Pranešimą paskelbė: Ona Biveinienė, VŠĮ CPO LT