Įvairūs

Bendras Europos šalių parlamentų pirmininkių pareiškimas: „Dėl sąžiningos ir pasiturinčios visuomenės: lyčių lygybė“

2023 m. kovo 8 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Kiekvienais metais Kovo 8-ąją visuomenės nuomonėse dominuoja reikalavimas užtikrinti lyčių lygybę. Šia proga žemiau pasirašiusios Europos šalių parlamentų pirmininkės siekia prisijungti prie reikalaujančiųjų užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę, nes lyčių lygybė – tai vienas iš pagrindinių mūsų demokratinių valstybių konsensusų ir tuo pačiu Europos, kaip politinio projekto, skiriamasis požymis.

1979 m. Simone Veil buvo pirma moteris, išrinkta Europos Parlamento Pirmininke. Nuo to laiko Europos moterys pasiekė didelės pažangos dalijantis politine valdžia. Daugiau moterų pradėjo dirbti ir parlamentuose, ir vyriausybėse. Parlamentinės asamblėjos pirmininkė jau ne išimtis, kaip galėjo atrodyti 1979-aisiais. Tačiau dar laukia ilgas kelias, nes Europos lyčių lygybės instituto rengiamas indeksas mus perspėja: skalėje, kai 100 balų reiškia visišką lygybę naudojantis politine galia, Europos Sąjungos šalių vidurkis siekia 60,2 balo.

Mary Wollstonecraft, pareiškusi, kad prieštarauja galios demonstravimui remiantis išankstinėmis nuostatomis, kad ir kokios senos jos būtų, nurodė šaknis diskriminacijos, dėl kurios moterys kentėjo nuo senų laikų ir šiandien vis dar kenčia, nepaisant visų dedamų pastangų. Diskriminacija dėl lyties turi struktūrinį pobūdį, nes jos šaknys glūdi šimtmečių senumo seksistiniuose elgesio modeliuose, apibrėžusiuose moterų žemesnę socialinę padėtį. Tradiciškai moterims buvo taikomos daugialypės atskirties formos ir joms buvo užkraunama nelygi našta dėl socialinių taisyklių, organizacijų ir sprendimų.

Siekdami įveikti ir perkeisti šias kliūtis, trukdančias moterims laisvai vystytis ir visiškai įsitraukti į visas visuomenės sritis, turime sutelkti savo nacionalinių parlamentų ir Europos Sąjungos jėgas.

Lygi visuomenė – tai sąžininga visuomenė. Nes kovoti už lyčių lygybę reiškia kovoti už laisvę. Už moterų laisvę visavertiškai, savarankiškai, saugiai, oriai ir su savigarba gyventi savo gyvenimą. Kovoti su visokio pobūdžio smurtu lyties pagrindu turi būti visų mūsų prioritetas.

Lygi visuomenė – tai klestinti visuomenė. Atotrūkio tarp lyčių mažinimas pagerina žmogiškąjį kapitalą ir darbo našumą. XXI amžiuje mūsų žiniomis ir inovacijomis grindžiama ekonomika negali apsieiti be moterų talento ir kūrybiškumo. Dėl šios priežasties lygybė yra ir privalo būti vienas iš mūsų laikų ekonomikos variklių.

Savo inauguracinėje kalboje Europos Parlamente Simone Veil teigė, kad taika, laisvė ir gerovė yra iššūkiai Europos Sąjungai, ir paragino juos įveikti siekiant Europos solidarumo, nepriklausomybės (ypač energetinės) ir bendradarbiavimo. Ir šiandien šių gairių didžioji dalis yra kaip niekada aktuali, kai susiduriame su iššūkiais dėl Rusijos sukelto karo.

Vieningas atsakas į šią agresiją – tai geriausias būdas europiečiams apginti savo vertybes. Vertybes, kurios ugdo ukrainiečių moterų ir mergaičių drąsą. Mes giname savo tapatybę kaip taikos, laisvės ir gerovės Sąjungą. Bet šiandien turime pripažinti, kad be lygybės nebus ir Europos. Europos vyrai ir moterys siekia kurti savo šalių demokratiją su lygiomis teisėmis ir vienodomis galimybėmis visiškai įsitraukdami į visas socialinės, politinės ir ekonominės galios sritis su sąžiningesnės ateities vizija visiems.

Deputatų Kongreso Pirmininkė Meritxell BATET, Ispanija

Senato Pirmininkė Stephanie D´HOSE, Belgija

Atstovų Rūmų Pirmininkė Eliane TILLIEUX, Belgija

Atstovų Rūmų Pirmininkė Annita DEMETRIOU, Kipras

Seimo Pirmininkė Viktorija ČMILYTĖ-NIELSEN, Lietuva

Laikinai einanti Senato Pirmininko pareigas Vicepirmininkė Alina-Ştefania GORGHIU, Rumunija

Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkė Urška KLAKOČAR ZUPANČIČ, Slovėnija

Atstovų Rūmų Pirmininkė Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, Čekija

Bendrą Europos šalių parlamentų pirmininkių vaizdo pareiškimą galima atsisiųsti:

https://we.tl/t-LGalRUPslM

 

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija