Įvairūs

Baltijos Asamblėjos Prezidiumas posėdžiavo Kaune: įvertintas Baltijos Asamblėjos pusmečio darbas pirmininkaujant Lietuvai

2024 m. liepos 1 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Kaune birželio 29 d. posėdžiavo Baltijos Asamblėjos Prezidiumas. Baltijos valstybių parlamentarai įvertino Baltijos Asamblėjos pusmečio darbą pirmininkaujant Lietuvai ir pasiektus rezultatus.

Visą pusmetį vykusiuose posėdžiuose buvo aptartos Baltijos valstybių aktualijos ir klausimai bei parengtos rekomendacijos dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo gynybos srityje, dėl bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas, krizių valdymo ir civilinės saugos srityse, dėl Baltijos valstybių ekonominio bendradarbiavimo, dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo, dėl bendradarbiavimo pereinant prie švarios energijos ir plėtojant atsinaujinančiosios energijos projektus. Taip pat dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos srityse, dėl gyvūnų gerovės ir apsirūpinimo maistu, dėl bendradarbiavimo žiedinėje ekonomikoje, dėl regioninės inovacijų ekosistemos puoselėjimo, skaitmeninio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo sveikatos priežiūros sektoriuje, švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų, kultūros srityse.

Įvertinusi Baltijos valstybių bendradarbiavimo pažangą Baltijos Asamblėja kreipėsi į Baltijos Ministrų Tarybą ir uždavė net 87 klausimus, susijusius su Baltijos Asamblėjos rekomendacijų įgyvendinimu.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje aptarti saugumo ir bendradarbiavimo regione klausimai ir sutarta, kaip svarbu tokiu sudėtingu laiku stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą ir sparčiai didinti investicijas, kad būtų užtikrinta regiono apsauga nuo bet kokių karinių ir hibridinių grėsmių.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumas vertina Europos Sąjungos sutikimą pradėti derybas dėl narystės su Ukraina ir Moldova, reiškiantį svarbų Europos integracijos etapą. Baltijos Asamblėjos Prezidentas Andrius Kupčinskas posėdyje pabrėžė, kad „Europos Sąjungos ir NATO valstybėms narėms būtina visais įmanomais būdais remti Ukrainą, kad būtų užtikrinta greita Ukrainos pergalė ir Ukrainos piliečiai būtų apsaugoti nuo dar didesnių kančių ir naikinimo“.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariai užbaigė vizitą Kaune apsilankydami Lietuvos krepšinio namuose, kur juos priėmė Lietuvos krepšinio federacijos Prezidentas Vydas Gedvilas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija