Įvairūs

„AVITELOS PREKYBA“ GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba davė leidimą bendrovei „Avitelos prekyba“ vykdyti koncentraciją įsigyjant po 100 proc. „GV Group“ ir Serviso kontraktų centro akcijų, taip pat netiesiogiai – 100 proc. įmonės „Emtoservis“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šių trijų bendrovių kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. rugsėjo 2 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Avitelos prekyba“ užsiima mažmenine ir didmenine prekyba buitinės technikos ir elektronikos prekėmis, teikia kitas susijusias paslaugas, pvz., tarpininkauja klientams įsigyjant pratęstos garantijos, technikos pajungimo, vartojimo kredito bei kitas paslaugas. Be to, ši bendrovė, kaip ir su ja susiję ūkio subjektai, nuomoja nekilnojamąjį turtą, teikia reklamos paslaugas.

„GV Group“, valdanti „Elektromarkt“ parduotuves ir elektroninę parduotuvę www.elektromarkt.lt, taip pat užsiima mažmenine ir didmenine prekyba buitinės technikos ir elektronikos prekėmis, teikia kitas susijusias paslaugas, pvz., tarpininkauja klientams įsigyjant pratęstos garantijos, technikos pajungimo ir kitas paslaugas.

Serviso kontraktų centras parduoda buitinės technikos ir elektronikos pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikatus. Su šia įmone susijęs ūkio subjektas „Emtoservis“ teikia buitinės technikos ir elektronikos garantinio ir negarantinio aptarnavimo paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba